– Vi har inte lyckats ta vara på våra förtroendevalda på det sätt som vi borde göra. Projektet är till för dem vi tror på lite extra, säger Marika Andersson, förste ombudsman på Handels avdelning i Stockholm.

Hon berättar att avdelningen insåg att de har ett stort behov av att utbilda medlemmar och förtroendevalda, men inte tillräckligt många utbildade handledare.

Och när andra avdelningar fick in sina förtroendevalda på ombudsmannautbildningar saknades ofta deltagare från Stockholmsområdet.

– Vi vill att de som är med i projektet ska kunna bli handledare på utbildningar, ta plats i avdelningsstyrelsen och kanske på längre sikt även få anställning inom förbundet, säger Marika Andersson.

My Sternberg jobbar på en klädbutik i centrala Stockholm och är en av de tolv som är med i projektet.

– Jag vill jobba för bättre arbetsvillkor och mer jämlikhet så jag känner mig hemma i arbetarrörelsen.

De första veckorna fick de utbildning i vad som krävs av en ledare. Mycket handlade om att analysera sina starka och svaga sidor och personlig utveckling.

– Det var otroligt omvälvande – och utvecklande. Jag insåg att jag har svårt att ta för mig i större sociala sammanhang, att jag sitter tyst längst bak istället för att bidra med synpunkter som skulle vara bra för gruppen.

Alla deltagare har också haft ett eget projekt där de ska värva ett antal medlemmar och arbetsplatsombud inom ett geografiskt område.

– Jag lärt mig vikten av gräsrotsarbete. Facket måste vara ute på arbetsplatserna. I mitt projekt har jag bland annat varit i Globen-området och genom att komma tillbaka till samma ställe flera gånger har jag fått medlemmar att våga ringa facket när de haft problem. Det är kul att känna att man gör skillnad, säger My Sternberg.

Flera av deltagarna i projektet som kallas Framtida ledare har redan fått jobb på förbundet, som visstids- eller tillsvidareanställda.

– Redan efter de här månaderna känns det jättebra och jag tror att vi kommer att fortsätta med detta, säger Marika Andersson.