– Det är väldig hierarkiskt. De som har kommit upp sig bestämmer.  Att säga ifrån är inte populärt. Gillar ledningen inte dig, får du inte fler timmar och det är kört att avancera. Det finns en Zara-attityd. Den att vara bitchig mot varandra, säger en anställd.

Det är inte första gången Zara-anställda talar ut i media.  Våren 2012 kunde Tvprogrammet Uppdrag Granskning avslöja hur personalen hotas med repressalier om de påpekar missförhållanden. Handelsnytt skrev också. Bland annat om övertidstimmar som ströks i redovisningen och därför inte betalades ut.

Nu händer det igen berättar anställda i Skåneområdet som alla vill vara anonyma av rädsla att förlora jobbet. De berättar att de bara vet hur de ska jobba två veckor i taget. Kollektivavtalet säger fyra veckor. 
– Det blir svårt att planera privatlivet då, säger en anställd.

Trots att de har rätt till fyra veckors semester får de bara ta två. Och stämningen på arbetsplatsen är hård. En anställd beskriver den som ”den bitchiga Zara-attityden”.
– Chefer skriker på oss dagligen, ibland framför kunder. De har inte tid att prata med oss. Det finns ingen respekt. Och så säljhetsen. Är försäljningen dålig någon vecka är huvudkontoret i Spanien på direkt, säger en annan anställd.

De anställda har vänt sig till Handels i Malmö. Där är Mikael Willman ansvarig ombudsman. Han för en dialog med klädkedjan om arbetsmiljön, men vill inte ge några ytterligare kommentarer i dagsläget.

I ett mejl till Handelsnytt säger Zara att de inte känner igen kritiken och menar att de har en bra arbetsmiljö, till viss del tack vare facket.

Fakta

8 butiker i Sverige

Zara är ett internationellt företag och en del av Inditex, en av världens största klädhandelskoncerner. Huvudkontoret finns i Spanien. Zara finns över hela världen.
I Sverige finns 8 butiker och de ligger i Malmö, Göteborg och Stockholm. Tidigare fanns en butik i Örebro men den är nu nedlagd.