– Det saknas grund för uppsägning. Det här känns verkligen inte bra, säger ombudsmannen Patrik Bohman.

Anställda på Kvantum-butiken i Stenungssund har under flera år mått dåligt. De har upplevt sig hotade, kränkta och kontrollerade av handlaren. Arbetsmiljöverket och företagshälsovården har varit inkopplat. Även Ica:s ansvarsnämnd har varnat handlaren och krävt förbättring av arbetsmiljön.

Men i februari i år la Arbetsmiljöverket ner sin granskning av butiken. En utredning gjord av företagshälsovården visade nämligen att den psykosociala arbetsmiljön blivit bra. Det var bara det att utredningen inte gav en rättvisande bild, enligt några av de anställda.
– Flera anställda kontaktade klubben och undrade varför den kritik de tagit upp mot handlaren och de brister i arbetsmiljön de berättat om inte hade uppmärksammats i rapporten, säger Patrik Bohman, ombudsman på Handels.

Skyddsombuden skickade då en enkät till de anställda för att kolla läget, vilket ledningen snappade upp. Då kallades skyddsombuden till ett möte där de anklagades för grova övertramp.  Kort därefter avskedades en av de förtroendevalda. Hen anklagas för sexuella trakasserier.
– Personen ska ha trakasserat handlarens dotter. Vi menar att det inte är så. Därför menar vi att det inte finns skäl för avsked och stämmer i AD, säger Patrik Bohman.

Handlaren Robert Larsson säger till Handelsnytt att han inte vill uttala sig förrän AD sagt sitt. Inte heller personen som avskedats vill bli intervjuad. Det andra skyddsombudet har slutat. I dag finns det alltså inget skyddsombud på arbetsplatsen.

Klubbordförande Anette Andersson har precis kommit tillbaka efter att ha varit sjukskriven.
– Detta är mycket tråkigt. Jag ska lyssna in vad de anställda säger. Jag vet inte riktigt vad som kom fram i den enkät skyddsombuden gjorde, säger hon.

Inte heller Arbetsmiljöverket har planer på att återuppta sin granskningen av arbetsmiljön på Kvantum-butiken.
– Vi vet att utredningen kritiserats. Men det var en oberoende aktör som gjorde den. För att vi ska återuppta ärendet behöver vi få in en ny anmälan, säger Mikael Bergman, inspektör på Arbetsmiljöverket.