Kvinnan hade jobbat i klädbutiken i många år. När en påse kläder plötsligt försvann blev hon anklagad för stöld. Påsen förvarades i en olåst låda i butiken och både kunder och andra anställda hade tillgång till den.

Arbetsgivaren krävde att de anställda skulle jobba gratis för att täcka förlusten för kläderna.

– Något slags ansvar har man ju för saker på jobbet, till exempel att anmäla om något försvinner. Men man kan inte anklaga vem som helst på det sättet, och anställda har ingen skyldighet att jobba in förlusten för kläderna, säger Bo Villner, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

När kvinnan sade att hon tänkte kontakta facket blev hon avskedad.

– Ska man kunna avskeda folk på så lösa boliner sitter ingen säkert, säger Bo Villner.

Handels har stämt arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD, för föreningsrättskränkning och brott mot Lagen om anställningsskydd, Las.