Den 7 september höjs taket i a-kassan. Den högsta dagpenningen blir 910 kronor. Alla som tjänar upp till 25 025 kronor i månaden får därmed ut 80 procent av sin tidigare inkomst i 100 dagar om de blir arbetslösa. Hittills har taket varit 18 700 kr/mån.

Takhöjningen innebär att betydligt färre Handelsmedlemmar omfattas av inkomstförsäkringen som den är utformad i dag. Förbundets ledning diskuterar hur man ska anpassa sig till nyordningen.

– Vi håller just nu på att, tillsammans med Folksam, räkna på olika alternativ, säger Handels ekonomichef Yvonne Cederberg.

Antingen kan försäkringspremien sänkas, eller också kan försäkringen förbättras i något avseende. Man kan exempelvis tänka sig att inkomstförsäkringen ger ersättning först efter att medlemmen varit arbetslös i 100 dagar. Vid den tidpunkten sänks nämligen ersättningen från a-kassan från 910 till 760 kronor per dag, och behovet av förstärkning från en försäkring kan anses vara än större.

En annan möjlighet är att ta bort eller höja inkomstförsäkringens tak som i dag ligger på 35 000 kronor i månaden. I dag är det få Handelsmedlemmar som tjänar så mycket, men det finns vissa tjänstemannagrupper som kan lockas av en förstärkt inkomstförsäkring i högre inkomstlägen. Handels kan välja att försöka hålla jämna steg med TCO-förbundet Unionen som har en attraktiv inkomstförsäkring och i vissa fall konkurrerar med Handels om medlemsgrupper inom bland annat folkrörelser och partiorganisation.

Ett tredje alternativ är att helt avskaffa inkomstförsäkringen.

– Vi vänder på alla stenar för att göra en så bra konstruktion som möjligt för medlemmarna. Men under 2015 ändrar vi ingenting, säger Yvonne Cederberg.

I september eller oktober räknar hon med att Handels förbundsstyrelse får frågan på sitt bord. Innan dess diskuteras inkomstförsäkringen också mellan Folksam, som administrerar försäkringen, och de sju LO-förbund som tillämpar inkomstförsäkringen i någon form.

– Inom ett par veckor bör vi ha en bild av hur ramavtalet kan ändras, säger Sune Rosdahl, som är ansvarig för inkomstförsäkringen på Folksam.

Ändringar i villkoren beräknas träda i kraft 1 januari 2016. Under hösten är medlemsavgiften oförändrad för de som omfattas av inkomstförsäkringen.

INKOMSTFÖRSÄKRING

Kostar 32 kronor i månaden

I juli 2015 omfattades 73 000 Handelsmedlemmar av förbundets inkomstförsäkring, det vill säga de hade en inkomst över 18 700 kronor per månad.

27 000 medlemmar hade en månadsinkomst över 25 000 kronor. De har nytta av inkomstförsäkringen även efter den höjning av taket i a-kassan som sker i september.

Premien är 32 kronor per medlem och månad.

Kostnaden för försäkringen beror på hur många som blir arbetslösa. I år väntas cirka 1 700 medlemmar få ersättning från försäkringen.

Tyck till!

Hur ska försäkringen ändras?

Hur tycker du att inkomstförsäkringen ska ändras när taket i a-kassan höjs?

Klicka på ”kommentera artikeln” eller skriv en insändare på www.handelsnytt.se/insandare.