I våras gick Konsum Värmland ut med att elva butiker hotades av nedläggning på grund av dålig lönsamhet. Nu föreslås att fyra butiker i Degerfors, Kristinehamn, Deje och Karlskoga läggs ner.

De butiker på landsbygden som varit hotade kommer att finnas kvar eftersom medlemmarna där tagit strid och lyckats vända försäljningssiffrorna.

Nu väntas medlemsmöten på de olika butikerna och det slutgiltiga beslutet tas av förvaltningsrådet den 21 oktober. Efter det kommer de fackliga förhandlingarna att starta för de berörda medlemmarna, skriver Konsum Värmland i ett pressmeddelande.