Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer vill egentligen tona ner riskerna med sedelbytet, men manar ändå till försiktighet.

– Företagen bör kontrollera rutiner, teknisk utrustning och personalens utbildning för kontanthantering.

Ökat kontantflöde innebär höjda risker för inbrott, rån och interna brott, säger Per Geijer. Men det kommer knappast att finnas mer pengar i butikskassorna.

– Det är viktigt att pengarna deponeras undan på ett säkert sätt. Det ska finnas deponeringsskåp där personalen inte har tillgång till pengarna. Och säkra rutiner kring när pengarna räknas.

Per Geijer medger att det kan bli trångt i kassalådorna under övergångsperioden.

– Varje handlare måste fundera över hur man hanterar gamla sedlar som ska bort ur flödet. Det får absolut inte vara en skokartong bredvid kassan.

Han påpekar att bara omkring 40 procent av alla utgivna sedlar cirkulerar i ekonomin till vardags. En stor del av övriga sedlar tros finnas i den svarta ekonomin.

– Många går troligen till butiker för att byta ”fulpengar” mot ”finpengar”.

Fakta

Värdet på sedlar i cirkulation

20 kr            1,7 miljarder

50 kr            1,1 miljarder

100 kr          9,2 miljarder

500 kr          57,2 miljarder

1000 kr        6,1 miljarder

 

Mellan oktober 2015 och juni 2016 byts 20-, 50 och 1000-lappar ut. Det är sedlar för 8,9 miljarder kronor.

Mellan oktober 2016 och juni 2017 byts 100- och 500-lapparna ut. Det är sedlar för 66,4 miljarder kronor.

Värdet av alla mynt som ska bytas ut (1 kr och 5 kr) är 2,8 miljarder kronor.