I våras gick Konsum Värmland ut med att elva butiker hotades av nedläggning på grund av dålig lönsamhet. Nu föreslås att fyra butiker i Degerfors, Kristinehamn, Deje och Karlskoga läggs ner. Ett 30-tal jobb hotas.

De butiker på landsbygden som varit hotade kommer att finnas kvar eftersom medlemmarna där tagit strid och lyckats vända försäljningssiffrorna.

– Det är aldrig roligt att gå ut med en nyhet som innebär att negativ påverkan för personalen. De har jobbat hårt och levt i ovisshet länge, säger Tomas Sjölander, vd för Konsum Värmland.

Handels ombudsman Eva Enström kommer att åka runt på de butiker som riskerar nedläggning.

– Det blev färre butiker än vad vi hade väntat oss, vilket ändå är positivt. Vi har inte fått några reaktioner från medlemmarna än. När jobbet ligger i farozonen brukar man ha mycket frågor. Men det kan bero på att ledningen varit ute och informerat på ett bra sätt, säger hon.

Konsum Värmland kommer att hålla möten på de olika butikerna och det slutgiltiga beslutet om vilka butiker som läggs ned tas av förvaltningsrådet den 21 oktober. Efter det kommer de fackliga förhandlingarna att starta för de berörda anställda.

– Jag ser stora möjligheter för personalen att få anställning i andra butiker eller på lager. Det är en stor arbetsgivare, säger Eva Enström.

Vd:n Tomas Sjölander vill dock inte säga något om ifall personal kan få nya jobb på andra ställen.

– Efter beslutet i oktober blir det en normal hantering med omställningsutredningar där vi får se vilka behov som föreligger. De anställda blir såklart drabbade av ett varsel, säger han.