Tidigare har en rad Handelsavdelningar drivit egna biståndsprojekt i andra länder. Det svenska biståndsorganet Sida, som står för merparten av finansieringen, ställer allt högre krav på kontroll och uppföljningar av projekt som intresseorganisationer utför.

Handels förbundsstyrelse har därför beslutat att alla projekt ska skötas centralt.

– På så sätt får vi bättre kontroll, förklarar Handels internationella ombudsman Karin Jungerhem.

Projektet om stöd till facket i Bosnien har Handels förbundskontor tagit över från avdelningen i Sundsvall. Förbundet arbetar tillsammans med Palmecentret, arbetarrörelsens internationella samarbetsorganisation (se faktaruta). Projektet handlar om att ge stöd till Bosniens fackförbund för arbetare i servicenäringen.

– Via biståndsprojektet kan vi hjälpa det bosniska facket att bygga upp en facklig rådgivning och driva ärenden åt medlemmarna, förklarar Karin Jungerhem.

Trots att Handels avdelningar inte längre får driva egna biståndsprojekt hoppas Karin Jungerhem kunna öka det lokala fackliga engagemanget för internationell solidaritet.

– Vi vill utveckla formerna för information och diskussion med avdelningarnas internationella kontaktombud som vi träffar en gång om året. Avdelningarna ska ha möjlighet att vara delaktiga, till exempel genom att vara fadder för ett projekt.

Fakta

Handels pågående biståndsprojekt

Bosnien-Hercegovina: Stöd till facklig rådgivning för anställda i servicesektorn.

Malaysia: Organisera arbetare i detaljhandeln, bland annat Ikeas varuhus.

Södra Afrika: Organisera arbetare i detaljhandeln.

Hela världen: Organisera en global facklig allians för butiksanställda inom H&M.

Alla biståndsprojekt drivs numera centralt av Handels förbundskontor.

Fakta

Organisationer för fackligt bistånd

Fackliga biståndsprojekt finansieras till största delen genom det statliga biståndsorganet Sida. Handels samarbetar i sitt biståndsarbete med främst två organisationer:

Palmecentret. Olof Palmes internationella center är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet. Bland de 27 medlemsorganisationerna finns Socialdemokraterna, LO-förbunden och ABF. Driver drygt 230 utvecklingsprojekt i 26 länder.

Union to Union. Hette tidigare LO-TCO Biståndsnämnd, men omfattar nu även akademikerfacken inom Saco. Samarbetsorganisation för fackligt bistånd. Driver 99 fackliga utvecklingsprojekt i cirka 80 länder.