Handeln är den bransch där flest jobbar deltid. 69 procent av arbetarna jobbar deltid, att jämföra med tillverknings- och byggnadsindustri, 8 respektive 4 procent. Det visar LO:s arbetstidsrapport för 2015.

– Men att det inte finns heltidsjobb är ju arbetsgivarens perspektiv. Jag gjorde en rapport 2007 som visade att det ser helt olika ut i olika delar av handeln. Där det jobbar mest män, i elektronik- och bygghandeln, fanns heltider i större utsträckning än i sko- och dagligvaruhandeln där det finns fler kvinnor. Det är en ren könsfråga – ju fler kvinnor desto mer deltid, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handels.

Han menar att arbetsgivare inom de delar av handeln där många kvinnor jobbar skulle kunna ha fler heltider om de bara organiserade arbetet på ett annat sätt.

– Det är ingen större skillnad på till exempel öppettider i en skobutik jämfört med en bygghandel. Det skulle gå om de ville, säger han.

LO:s rapport visar att andelen som jobbar deltid bland arbetare är 33 procent. De flesta är kvinnor, 53 procent, medan bara 17 procent av männen jobbar deltid. Tjänstemännen har heltid i större utsträckning, där jobbar 21 procent deltid. 30 procent av kvinnorna och 11 procent av männen jobbar deltid.

Bland tjänstemännen är den vanligaste anledningen att jobba deltid, 27 procent, vård av barn eller vuxen. Inom arbetaryrken är det i stället att det inte finns något heltidsjobb. Det svarar 36 procent. Många tjänstemän, 44 procent, har också till skillnad från arbetare, bara 14 procent, en heltidstjänst i botten. De har alltså i större utsträckning själva valt att gå ner i tid.