– En översyn behöver göras. Men vi har i dagsläget ingen pågående diskussion och jag har tyvärr inte något svar på när det blir, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels.

Telekombranschen spretar. Exempelvis har butiksförsäljarna på Phonehouse Handels detaljhandelsavtal, medan Telenors butikssäljare har Sekos telekomavtal. För de anställda är det inte lätt att veta vilket avtal de borde ha. För fackförbunden är inte överens.

Det blev tydligt när Telenor våren 2012 sa upp Handels avtal och tecknade Sekos Telekomavtal. Handels motsa sig bytet, men både Seko och Telenor menade att Handels hade fel. Sekos avtal ska gälla.
– Tillsammans med Seko kom vi då överens om att gemensamt se över hela telekombranschen för att avgöra hur den ska vara organiserad, säger Jannika Fahlander på Handels, som var ansvarigt ombud för telekombranschen 2012.

Ett möte har det blivit. Sedan har annat kommit emellan.
– Det är inte en helt lätt bransch att kartlägga. Några säljer hela telefonilösningar och system, andra har vanlig butiksförsäljning av exempelvis mobiler och tillbehör. En tredje variant är att de anställda gör både och, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels och den som i dag har det övergripande ansvaret för området.

Men enligt Seko är det lätt. De ser inte heller något behov av en översyn. Att Telenors butiksförsäljare skulle ha Sekos telekomavtal föll på LO-principen om huvudsaklig verksamhet. Skillnaden mellan Telenor och exempelvis Phonehouse är att Phonehouse drivs i enskilda bolag som säljer olika operatörers mobiltelefoner och tillbehör. Bolagets huvudsakliga verksamhet är butiksförsäljning och Handels avtal ska gälla. Bolaget som sköter Telenors butiksförsäljning har telekom som huvudsaklig verksamhet. Då gäller Sekos avtal.
– Som jag ser det finns det i dag inget behov av att se över branschen. Det finns inte heller några signaler på att företag skulle ha fel avtal. Vi och Handels kom även överens gällande Telenor så nej, någon kartläggning över telekombranschen behövs inte i dagsläget, säger Fredrik Bäckström, ansvarig för telebranschen på Seko.

Men för de anställda på Telenor och Phonehouse kan det vara svårt att se skillnaden. Och avtalen skiljer sig åt. Inte minst vad det gäller ob-ersättning. Om inte en lokal överenskommelse finns ger Sekos avtal betydligt lägre ob-ersättning. Handels avtal ger nämligen dubbel så hög ob på helger än vad Sekos centrala avtal ger. Sekos avtal är dock något bättre vad  gäller övertidsersättning och föräldraledighet. Telia har en lokal överenskommelse för ob. Men även här är tillägget lägre än i Handels avtal, undantag är storhelger där Sekos avtal ger Telias anställda högre ob-tillägg.

Fakta

Avtal med Handels:

Phonehouse
Phonefamily
Mobilizera

Avtal med Seko:

Telia
Tele2
Telenor
Tre

Fakta

Skillnader i avtalen

Jämförelsen är mellan Sekos och Handels centrala avtal. Seko har många gånger lokala överenskommelser vad gäller exempelvis ingångslön och ob-ersättning.

Ob: Ob-ersättningen är lägre med Sekos centrala avtal jämfört med Handels avtal.
Ingångslön: Handels avtal ger mer och har fler kategorier i ålder och yrkesvana. Seko har en åldersgrupp på 18 år och 1 års branschvana. Skillnaderna kan ligga upp till 3000 kronor i månaden.
Övertidsersättning: Ungefär desamma.
Föräldralön: Något bättre med Sekos avtal.

Källa: Sekos telekomavtal och Handels detaljhandelsavtal.