Många är omedvetna om att de är försäkrade genom kollektivavtalet på jobbet. I fyra veckor har företrädare för bland annat Handels, Fastighets och Hotell- och restaurangfacket träffat anställda i köpcentrum i Töcksfors, Långflon och Charlottenberg i Värmland. De har informerat om deras försäkringsskydd och uppmanat dem att söka missade pengar.

En anställd hade 100 000 kronor att hämta i samband med en sjukdomsdiagnos. Någon hade en förslitningsskada i armen och en annan hade skurit sig och fått ett ärr, men inte anmält det. Vanligaste missen är att man inte vet att man kan få utfyllnad av sjuk- och föräldrapenningen, och pengar insatta till pensionen under en föräldraledighet.

– Tänk de som har fem barn. Tänk allt de missat. Vi har hittat väldigt mycket pengar till folk. Alla vi pratat med säger att de är jätteglada att de har fått reda på detta. Egentligen är det arbetsgivarens skyldighet att informera, säger Lena Olsson som jobbar på väskaffären Adriatik i Charlottenberg, och varit projektledare.

Målet var att ge information till 700 anställda genom enskilda samtal och stormöten. I dagsläget har antal samtal inte räknats ihop, men prognosen är att målet nåddes.

Fakta Försäkringar

Om arbetsplatsen har kollektivavtal omfattas man av försäkringar. De gäller oavsett om man är med i facket eller inte.

Exempel: 
En sjukförsäkring kompletterar ersättningen från Försäkringskassan från den 15:e sjukdagen.
När man är föräldraledig sätter arbetsgivaren inte in pengar till tjänstepensionen. En avtalsförsäkring betalar in 4,5 procent av lönen.
Är man föräldraledig kan man också få 10 procent extra i föräldrapenning i sex månader.
Är man över 40 år och uppsagd kan man ha rätt till avgångsbidrag på upp till drygt 47 000 kronor.

Försäkringarna söks hos Afa försäkring. Kan göras retroaktivt.

Är du medlem i Handels omfattas du av fler försäkringar, som en hemförsäkring.