Det är ligger verkligen inte i medlemmarnas intresse att få otryggare arbete. Jag anser att detta är totalt fel väg att gå, och om jag blir vald till kongressombud, så har jag för full avsikt att få ansvariga utbytta från ledningen.

Ni i ledningen skall verka för oss medlemmar, och inte mot oss medlemmar. Det finns avtalsförhandlingar som är betydligt lämpligare väg att gå för att få rätt på problemen, än att försämra lagen för SAMTLIGA på arbetsmarknaden. Detta är totalt oacceptabelt agerande enligt oss medlemmar.

Fotnot: Förhandlingarna mellan Handels, IF Metall och deras motparter på arbetsgivarsidan uppmärksammas i en artikel i DN: http://www.dn.se/ekonomi/lo-fack-beredda-att-latta-pa-las/