Lägstalönerna var en huvudfråga när handelns arbetsgivare vid en pressträff på fredagen gav sin syn på kommande avtalsrörelse. Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl hänvisade till att inflationen legat nära noll sedan det senaste avtalet slöts 2013.

– Det som var okej då kan hålla en avtalsperiod till, sa han och hänvisade till lägstalönen för en oerfaren 19-åring som i dag är 19 739 kr per månad.

Om lägstalönerna hålls tillbaka kan handeln skapa fler enkla jobb, menar arbetsgivarna. Det behövs bland annat med hänsyn till den stora flyktinginvandringen, där många nyanlända saknar utbildning som är gångbar på svensk arbetsmarknad.

– Sverige har Europas lägsta andel vardagsjobb som inte kräver särskilda förkunskaper. Handeln behöver fler sådana. Det kan handla om att plocka upp varor, hänga tillbaka provade kläder och packa kassar. Helt enkelt höja servicegraden i butiken, sa Mattias Dahl.

Facket brukar invända att sänkta lägstalöner på sikt ger en lägre lönenivå för hela kollektivet av anställda. Mattias Dahl hävdar att det inte stämmer.

– Tvärtom. Det finns tjänstemän som har ingångslön på 16 000 och sedan har en betydande löneutveckling. Alla som har jobb i dag ska få löneökning, lägstlönerna gäller bara de som kommer nya.

Ett annat starkt önskemål från Svensk Handel är en uppluckring av lagen om anställningsskydd. Samtal pågår mellan fack och arbetsgivare inom handeln och industrin (se tidigare artikel). Mattias Dahl vill att det ska vara lättare för arbetsgivare att behålla de man vill när ett företag skär ner. De som sägs upp ska i stället få hjälp att ta sig vidare genom en förstärkt omställningsförsäkring.