Handels och Svensk Handel kritiserade i våras Arbetsförmedlingen (AF) för att myndigheten beviljade statligt stöd till yrkespraktik utan att parternas egen instans, Handelns yrkesnämnd, informerades (se tidigare artikel).

– Det är horribelt att vi inte har tillgång till våra egna avtal, sa Lennart Grönberg på Handels då, medan AF hänvisade till sekretessregler.

Nu har YA-jobben utvärderats av myndigheten Statskontoret som föreslår en rad förändringar. Bland annat anser Statskontoret att en arbetsgivare som vill ha en YA-jobbare först ska skicka ansökan till fackets och arbetsgivarnas yrkesnämnd, i stället för som nu till Arbetsförmedlingen. Syftet är att stärka parternas roll och ansvar.

Lennart Grönberg, utbildningspolitisk ombudsman på Handels, välkomnar förslaget.

– Det ger oss, handelns parter, kontrollen över vilka som anställs som yrkespraktikanter. Det är så vi velat ha det hela tiden. Nu blir det lättare att gå vidare och utveckla yrkespraktiken.

Avtalet om yrkespraktik innebär att praktikanten får en lön som är lägre än vid en vanlig anställning. Facket är angeläget att ha kontroll över att praktiken verkligen innehåller avancerad utbildning, och inte bara blir en form av billig arbetskraft.

Reglerna för yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb) beslutas av regeringen, och det är till den som Statskontoret lämnat sina förslag. När nya regler kan träda i kraft är i dag osäkert.

Statligt stöd för YA-jobb har funnits sedan början av 2014. De första 18 månaderna har drygt 1 400 ungdomar börjat en sådan anställning på något av de 39 avtalsområden som omfattas. Det är långt färre än de 30 000 om året som den borgerliga regeringen hoppades på när YA-jobben infördes.

Inom handeln finns i dag färre än tio personer som har yrkespraktik i regi av Handelns yrkesnämnd, vilket är en stor besvikelse för fack och arbetsgivare. Hittills har endast ungdomar som gått ut handelsprogrammet på gymnasiet kunnat få yrkespraktik. Handels och Svensk Handel har planer på att bredda urvalet så att fler kan få yrkespraktik, men ännu har inga avgörande beslut fattats.

– Vi vill också ha större volymer på yrkespraktiken, men några några jättesiffror kommer det aldrig att handla om, säger Lennart Grönberg.

Fakta

Yrkespraktik och YA-jobb

Yrkespraktik är en möjlighet för ungdomar under 21 år som har gått ut handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet med godkända betyg.

Deltagande butiksföretag ska vara medlem i Svensk Handel eller KFO och ha kollektivavtal.

Praktiken sker på heltid i 12 månader. Praktikanten får lön som minst motsvarar 75 procent av minimilönen med ett års branschvana. Efter genomgången praktik får man ett yrkesbevis.

Praktikanten har en handledare. Teoretisk utbildning sker bland annat genom en webb-baserad kurs i nio steg.

Yrkespraktik är handelns variant av yrkesintroduktionsanställning, eller YA-jobb. Företag som anställer YA-jobbare får statligt bidrag i form av handledarstöd och ytterligare nedsättning av den redan sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar.

Yrkespraktiken administreras av Handelns yrkesnämnd. Det statliga stödet handläggs av Arbetsförmedlingen.

Mer information finns på www.handelnsyrkesnamnd.se