Försäkringskassan tycks tro på tankens kraft; de säger ”var frisk” – så förväntas vi vara det!
Det tar tid att bli sjuk – så även att bli frisk!
Hur ofta hör vi inte att vi ska tänka positivt för att det ska gå oss väl i livet? Ledsamheter och kriser händer i alla fall, även om vi är positiva människor.
Jag tror att man absolut mår bättre av att se på framtiden med tillförsikt – men realistiskt – och att tänka snälla saker om oss själva. Det ger också ett trevligare intryck än Ior, pessimisten i Nalle Puh. Fokuserar man på bra/roliga saker så känns det bättre och man har lättare att upptäcka möjligheter. Men jag tror inte att man får saker att hända bara med tanken.
Många har fördomar om depressioner och utbrändhet – att man bara behöver börja tänka positivt och rycka upp sig. Tror du att bara positivt tänkande kan bota – prova nästa gång du har huvudvärk eller ett brutet ben. Om det var så skulle terapi och psykofarmaka aldrig behövas – men ibland gör den det, går in och förändrar till det bättre i kroppen.

Lata människor blir inte hjärntrötta, utmattade och bränner inte ut sig.
Så vid utmattning behövs livsstilsförändring, att inte ta på sig för mycket och att få rimligt med vila och avkoppling.
Det är många livs- och arbetslivscoacher som uppmanar oss att tänka positivt men också visualisera. Förenklat kan man säga att visualisering är en positiv målbild som ska öka chansen att nå våra mål. Det kan till exempel vara att gå ner i vikt eller att få ett jobb. Naturligtvis måste vi också själva aktivt prestera, göra något för att gå ner i vikt eller söka jobb. Man ska se framför sig hur man redan nått sitt mål och känna hur bra det känns. Jag har prövat då jag sökt jobb och sett hur jag börjat jobba där och hur bra det känns. Döm om min besvikelse då jag inte alls fått jobbet. Har faktiskt inte fått ett enda jobb som jag visualiserat.
Ett talesätt säger: ”Det är inte hur du har det, det är hur du tar det”. Det kan lägga skuld på människor – mår du dåligt så har du inte tänkt nog positivt – skyll dig själv!
Jag skulle vilja vända på det och våga påstå; ”Det är hur du har det, som gör hur du tar det”! Naturligtvis påverkar din situation hur du tar saker – det är lättare att ta saker bra när bra saker också händer och du mår bra.
Låt oss vara positiva men kräva rimligt av oss själva och andra!
”Var inte för optimistisk – ljuset i tunneln kan vara ett tåg.”

Anja Höglin
Butiksanställd, för närvarande timanställd