– Det ska jag tala om för min arbetsgivare! Vad bra då kan jag vara med mitt barn alla veckor, säger Sandra Eriksson Norström.

Sandra Eriksson Norström är tillsammans med ett tjugotal andra frisörer i Göteborgstrakten på facklig kurs i Varberg. Hon har precis fått veta att hon inte kan schemaläggas på det sätt hon görs – med jättemånga timmar ena veckan och få den andra veckan. Schemaläggningen gör att hon inte träffar sin dotter så ofta som hon vill, trots att hon gått ner i arbetstid just därför.

– Detta är hela syftet med kursen. Att ni ska förstå kollektivavtalet själva och kunna pratat med er arbetsgivare direkt, säger Pernilla Stafsén, ombudsman på Handels i Göteborg.

Fatosh Ekmekuci däremot är arg. 

– Varför gick ni med på att sänka sjuklönen? Det finns ingen trygghet längre om man blir sjuk.

Frågan om sänkt sjuklön engagerar. För frisörer drabbas ofta av arbetsskador, som förslitningar i leder och axlar. Många sjukskrivs därför under perioder. Och i det nya lönesystemet tas varken hänsyn till provisionslön eller personliga lönetillägg när sjuklönen räknas ut, vilket gjordes tidigare.

– Sjuklönen borde baseras på årslönen eller något snitt i stället, säger Therése Istiarto, som har problem med ena handleden.

Kollegan Caroline Gustafsson har eksem på båda händerna.

– Jag gör mitt bästa med handskar och så men händerna blir ju blöta hela tiden.

Sandra Eriksson Norström menar att det är viktigt att frisörer anmäler sina arbetsskador. 

– Problem kan uppmärksammas. Då kanske vi kan få forskning. Då kanske det kommer produkter som inte är farliga. 

Tre röster från kursen

Therése Istiarto snart 13 år i yrket. Salong Monika, Varberg.

– Min näsa blir väldigt sårig när jag bleker mycket. Allt ljud som musik, prat och fönar som ständigt är på kan också vara jobbiga. Det borde påverka vår hörsel.

Fatosh Ekmekuci 33 år i yrket. Victor Nobless, Göteborg.

– Det är bra med en sporre och att man ska få lön för att man drar in kunder. Men många av oss blir sjuka av jobbet förr eller senare och då har vår trygghet försämrats.

Fakta Frisöravtal

I förra avtalsförhandlingarna infördes ett nytt lönesystem som skulle vara mer lättförståeligt.  Det tidigare systemet var krångligt och många fick fel lön.  Ett basbelopp infördes och en arbetsprovision som ges från första intjänade krona.  Det finns dock en garantilön på 22 389 för en heltid.

Även uträkningen för sjuklön var krånglig och gjorde att många fick fel sjuklön. I dag baseras sjuklönen på garantilönen. Tidigare räknades en genomsnittlig provision och personliga tillägg in. 

2016 inleds nya avtalsförhandlingar. Frisörerna i Göteborgstrakten vill gärna se  bland annat  risktillägg på grund av arbetsmiljön och årliga hälsokontroller.