MATHEM, CITY GROSS
Butiksavtalet
Arbetstider/Ob-ersättning: Anställda kan i stort schemaläggas närsomhelst mellan 05.00 och 24.00. Ob-ersättning ges vardagar från 18.15 samt lördag efter klockan 12.00 och söndagar och helgdagar.
Lön: Högsta minimilönen är 132:22 kronor i timmen.  För unga utan erfarenhet är minimilönen 78:13 kronor i timmen.
Inhyrning:  Arbetsgivaren behöver inte förhandla med facket om varför eller hur länge inhyrda ska tas in.

ICA
Postorder och e-handelsavtalet
Arbetstider/Ob-ersättning: Arbetstiden förhandlas lokalt och kan vara mellan 06.00 och 17.00 vardagar. Ersättning  ges både före 06.00 och efter 17.00.
Lön: Högsta minimilönen är 131 kronor och 83 öre. För unga utan erfarenhet är minimilönen 82:71 kronor i timmen.
Inhyrning: Ska förhandlas med facket, bland annat ska frågor om hur länge inhyrda ska tas in förhandlas.
Detta gäller dem som är anställda av Ica, och jobbar på det nystartade centrallagret. Enskilda handlare erbjuder också matkassar. Plockas av butiksanställda som har detaljhandelsavtalet. 

MIDDAGSFRID
Lageravtalet för privat handel  
Arbetstider/Ob-ersättning: De anställdas arbetstid förhandlas lokalt och kan vara mellan 07.00 och 18.00 vardagar samt 07.00 till 12.00 lördagar. Ersättning ges både före 07.00 och efter 18.00.
Lön: Högsta minimilönen är 131 kronor och 48 öre. För unga utan erfarenhet är minimilönen 83:51 kronor i timmen.
Inhyrning: Ska förhandlas med facket, bland annat ska frågor om hur länge inhyrda ska tas in förhandlas.

Middagsfrid har lagt ut sin verksamhet på Axfood snabbgross. Det betyder att de som plockar Middagsfrids matkassar är anställda på Axfood Snabbgross och omfattas av lageravtalet för privat handel.

MAT.SE
Samhall-avtalet
Arbetstider/Ob-ersättning: Anställda kan i stort schemaläggas närsomhelst mellan 05.00 och 24.00. Ob-ersättning utgår för vardagar från 18.15 samt lördag efter klockan 12.00 och söndagar och helgdagar.
Lön: Minimilönen är 110:89 kronor i timmen med möjlighet till tillägg.
Inhyrning: Reglerar inte inhyrning.
Mat.se har lagt ut sin verksamhet på Samhall. Det betyder att de som plockar Mat.se matkassar är anställda av Samhall och har Samhall-avtalet.

Nättidningen Dagens Arenas granskning visar att arbetsmiljön för de Samhall-anställda på Mat.se präglas av stress, långa arbetsdagar, och tunga lyft. Arbetsmiljöverket, AV, har konstaterat att Samhall inte gjort några utredningar, riskbedömningar eller haft något systematiskt arbetsmiljöarbete och kräver nu att Samhall tar in hjälp för att åtgärda problemen.

COOP
Lageravtalet för KFO
Arbetstider/Ob-ersättning: Anställda kan i stort schemaläggas dygnet runt. Ersättning ges både för morgon, kväll och nattarbete.
Lön: Minimilön för personer som är 18 år eller äldre med tre års erfarenhet är 132 kronor och 45 öre. Unga utan erfarenhet tjänar 89:79 kronor i timmen.
Inhyrning: Arbetsgivaren behöver inte förhandla med facket om hur länge inhyrda ska tas in.

LINAS MATKASSE
Saknar kollektivavtal

Anställda på Linas Matkasse saknar kollektivavtal men deras arbetsgivare säger att de följer butiksavtalet.

Axfood på G
Axfood testar försäljning av mat på nätet i egen regi. Det är ännu bara ett projekt för Axfoods egna anställda. Plocket sker i butik av butiksanställda som har detaljhandelsavtalet. I dag plockar Axfood-anställda även färdiga matkassar åt Middagsfrid. Detta sker inte i butik och de anställda har lageravtalet för privat handel.