Bokskotten stängde butiken för en dryg månad sedan eftersom lokalerna på Regeringsgatan i Stockholm blev för stora. Då hoppades ägaren Lars Hont att personalen skulle kunna få nya jobb i mindre lokaler.

Men nu har Bokskotten gått i konkurs.

– De anställda är ju uppsagda och verksamheten har upphört. De som ska ha lön kan få det via den statliga lönegarantin, säger konkursförvaltaren Jonas Gustafsson, från advokatbyrån Öberg och Heijne.

Fakta GÄLLER VID KONKURS

Om du blir uppsagd täcker lönegarantin utöver din intjänade lön också din uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd. En förutsättning är då att du är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Har du en längre uppsägningstid enligt ditt avtal omfattas den inte av lönegarantin.

Du kan bara få lönegaranti under den period din uppsägningstid gäller.