Den gemensamma fronten som arbetsgivarna i industrin och handeln visar upp är egentligen inget nytt, menar Handels förste vice ordförande Tommy Tillgren.
– De vill skapa symbolik, särskilt nu när vi i LO har misslyckats med att samordna oss. Men arbetsgivarna var egentligen lika samordnade förra avtalsrörelsen, säger han.

I den situation som nu gäller, att LO:s förbund förhandlar var för sig, är industrins löneledande roll inte lika självklar som vanligt, anser Tommy Tillgren.
– När samordning finns har märket större styrka, säger han.

Industrifackens lönekrav på 2,8 procent vill han inte kommentera. Handels jobbar för egen del med att förbereda de avtalskrav man ska lämna till Svensk Handel den 27 januari.
– Vi har nästan tre månader på oss att formulera våra krav. Utan samordning i LO har vi ökad frihet att göra det. Det gäller både pengar och allmänna villkor.

Arbetsgivarnas krav på frysta lägstalöner för att skapa fler enkla jobb avfärdar han.
– Vi vill också skapa fler jobb. Men vi kan inte se att våra lägstalöner är ett hinder. Våra topplöner är däremot för låga.