– Det är klart vi är besvikna. Att vi får lägre lön än vad de Ica-anställda som gör samma arbetsuppgifter har. Men samtidigt förstår jag att man måste ha en gemensam tolkning av hur lönerna för alla inhyrda ska räknas ut, säger en Proffice-anställd på Icas lager i Helsingborg som vill vara anonym.

Konflikten om vilken lön de Proffice-anställda – de inhyrda – på Icas lager i Helsingborg ska ha har pågått i flera år. Frågan har varit uppe i bemanningsbranschens särskilda avtalsnämnd och Handels har flaggat för stämning i Arbetsdomstolen, eftersom Handels ansett att de inhyrdas lön är för låg. Handels och Proffice har tolkat bemanningsavtalet, kollektivavtalet för de inhyrda, olika.

Nu får Handels backa. De fick inte med sig övriga LO-förbund.
– Vi äger kollektivavtalet gemensamt och ska ha en gemensam uppfattning om hur de inhyrdas lön räknas ut. Det har vi nu och det betyder att de inhyrdas lön ska baseras på hela arbetsplatsens genomsnittliga lön, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels.

Det betyder att Proffice får rätt. Proffice har nämligen hela tiden hävdat att de inhyrdas lön ska baseras på hela arbetsplatsens snittlön. Handels har däremot velat att de inhyrdas lön ska baseras på den lön som Ica-anställda, som utför de arbetsuppgifter som de inhyrda är där att göra, har. Det skulle ge de inhyrda en högre lön.
– Vi kommer inte längre att driva frågan om de inhyrdas lön på Icas lager i Helsingborg, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels.

Proffice konstaterar i ett mejl till Handelsnytt att de ”har uppnått samsyn med Handels i lönefrågan.

Bakgrund

Olika tolkningar av hur lönen ska räknas ut

Enligt bemanningsavtalet ska en inhyrd ha en snittlön av vad de anställda på det inhyrande företaget har. Problemet på Icas lager i Helsingborg är att facket och arbetsgivarna, Proffice och Ica, inte varit överens om hur snittlönen ska räknas ut. Ica har angett en snittlön till Proffice för samtliga Ica-anställda. Facket menar att snittlönen ska baseras på den lön som Ica-anställda, som utför de arbetsuppgifter som de inhyrda är där att göra, har. Icas räknesätt drar ner lönen.