I dag har världen 70 miljoner människor i flykt från krig, förföljelse och fattigdom.

Europas länder tar emot cirka 2 procent av dessa, många av Europas länder vill inte hjälpa till. Det stämmer att Sverige tillsammans med Tyskland tar emot väldigt många och det  är jag väldigt stolt över.

Du skriver att vi ska ställa krav på att våra nya medborgare ska assimileras. Assimilation skulle till exempel betyda att man byter sätt att prata på, att man byter klädstil, att man börjar lyssna på samma musik , att man byter åsikter för att passa in eller byter matvanor.

Sveriges urbefolkning är samerna så vi är ganska många i detta land som skulle behöva assimileras. SD:s politik hade inte funnits så ni borde verkligen assimileras till det svenska demokratiska samhällsstyret.

Det är inte 70 procent män som kommer hit, det är 80 procent ensamkommande pojkar och 20 procent flickor som är den stora gruppen, där många har varit på flykt i flera år för att ta sig hit. Pojkar och flickor som i en del fall varit utsatta för både det ena och det andra. Enligt nyheterna så har man forskat på denna grupp och resultatet blev att dom klarat sig väldigt bra i Sverige – man jobbar och många har även skaffat sig en högra utbildning. Detta gör mej glad som medmänniska att vi kunnat hjälpa dessa.

Ni vill hjälpa i närområdet, ja självklart ska vi göra det och det görs också. Många länder runt de drabbade länderna tar emot otroligt många, till exempel Libanon som har en befolkning på 4 miljoner tar emot 1 250 000. UNHCR och andra organisationer arbetar tillsammans med tusentals frivilliga för att hjälpa människor i nöd.

Jag har inte sett att SD som organisation anordnar insamlingar till dessa organisationer, vad beror det på kan man undra.

Till sist så anser jag att facken ska ägna sig åt alla frågor som är till gagn för medlemmarna och här står facken och SD väldigt långt ifrån varandra. Nio av tio beslut som togs i riksdagen under den borgliga eran stöttades av SD och många av de besluten var direkt arbetarfientliga. Att vara förtroendevald både i facket och i SD anser jag därför vara helt uteslutet.