Grattis till jobbet! Du kommer precis från posten som kommunalråd för Socialdemokraterna i Skellefteå. Varför tog du steget?

– När frågan kom var jag relativt nytillträdd. På så sätt var det väldigt fel i tid, och det har varit en mödosam process att landa i ett ja. Till slut var det möjligheten att få vara med och utveckla folkbildningen som fick mig att bestämma mig. Att säga nej hade varit ännu jobbigare.

Vad tar du med dig för arbetslivserfarenheter?

– Jag är arbetsterapeut i grunden och har jobbat som verksamhetschef på en rehabenhet. Därifrån gick jag till Medlefors folkhögskola där jag var rektor fram tills jag tog mig an kommunalrådsposten efter senaste valet. På Medlefors fick jag verkligen se kraften i lärandet, både det formella och det informella.

Kärnan i ABF:s verksamhet är folkbildning. Ett gammalt fint ord, men vad betyder det idag?

– Det handlar om tron på det fria kunskapssökandet, att man utan läroplan och en fast agenda kan hitta kunskap tillsammans med andra. Det är ett fundament i en demokratisk struktur. Människor som har de verktygen kan vara med och bygga samhället.

– Jag tolkar det som att din fråga även handlar om legitimitet. Jag tror att vi måste fråga oss själva, vilka är det som kommer på våra arrangemang? Är vi representativa? Och är det vi erbjuder relevant för alla?

Ni arbetar mycket med integration just nu, alltifrån välgörenhetskonserter till infokvällar om flyktingkrisen. Är det ett område där ABF har en roll att spela framöver?

– Absolut. Det är också ett uppdrag vi fått av regeringen som har fördelat pengar till folkbildningen för insatser under asylprocessen. Via oss kan också människor bidra. Det kan vara klädinsamlingar, kulturarrangemang eller språkhjälp. Vi är en samlande kraft i detta och det vill jag bygga vidare på.

Du tillträder en organisation med omkring 800 anställda. Har du funderat något kring ditt personalansvar?

– Jag vet att det precis gjorts en organisationsgenomlysning där man genomfört flera förändringar. En utmaning är kommunikationen, eftersom vi har personal över hela landet.

– Personalansvar ligger så klart på olika nivåer i en kommun, men i Skellefteå har vi  8440 anställda i 400 olika yrkesgrupper. Under min tid på skolan hade jag i alla fall ett 100-tal direkt under mig, så jag har viss erfarenhet.