Tid efter annan har politikers önskelistor haft en förhoppning att dessa skall betalas av AP-fonderna, det vill säga  av våra gemensamma pensionspengar.

Senast vill finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i sin önskelista föreslå att fondernas kassakista om 1 200 miljarder skall förses med en övernämnd (AP-fondsnämnden) som fastställer ett avkastningsmål samt att de fem AP-fonderna blir tre.

Samtliga remissinstanser har avfärdat förslaget, LO, Saco, TCO, SKL, med flera. Nu är det inte bara remissinstanser som är kritiska – det är även enskilda och blivande pensionärer.

AP-fonderna skall enligt vår lagstiftning kunna investera i byggande av bostäder med lågt risktagande. Fondmiljarderna skall trygga sitt ändamål och ej bekosta politikers önskebrunnar.