Det är Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, som står bakom forskningspriset. Vartannat år delar deras forskningsråd ut pengar för att uppmärksamma forskning om a-kassan. Anders Kjellberg är ett känt namn i den fackliga världen och har forskat om frågorna sedan slutet på 70-talet.
– Då var en av de stora frågorna varför den fackliga organisationsgraden i Sverige var så hög jämfört med andra länder. Under senare år har frågan handlat om medlemsraset efter den kraftiga höjningen av a-kasseavgiften. Inget politiskt beslut har någonsin fått så stora konsekvenser för medlemsutvecklingen som när alliansen gjorde om a-kassan. Under åren 2007-2008 tappade facket 245 000 medlemmar och a-kassorna 462 000. Men facket har fortfarande hög organisationsgrad i Sverige.

Just nu håller han på att bidra till en antologi om arbetskraftsmigration från tredje land i restaurang- och städbranscherna.
 
På Anders Kjellbergs Facebook-sida har folk kommenterat utnämningen genomgående med ordet välförtjänt.
– Jag känner en stor heder. Det blir extra tydligt att forskningen uppskattas när prissumman är så stor. Pengarna går till fortsatt forskning på så sätt att jag inreder en skrivarstuga på landet uppe i Östergötland, så jag kan sitta och jobba när jag är där.

Fakta

Motivering

Anders Kjellberg har under lång tid följt den fackliga organiseringen på den svenska arbetsmarknaden i ett historiskt, internationellt och komparativt perspektiv och är förmodligen den svenske forskare som mest har bidragit till vår kunskap på området. Under senare år har han ägnat särskilt intresse åt förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på fackföreningarnas liksom a-kassornas organisationsgrad. Kjellberg deltar i den offentliga debatten och hans forskningsresultat har nått stor spridning. Hans forskning är synnerligen relevant i relation till SO:s utlysning.