– Det är naturligtvis jättebra och gör att vi kommer kunna engagera fler människor i vår verksamhet. Det innebär förhoppningsvis fler cirkelledare, volontärer och ett ännu större lokalt engagemang, säger Stefan Svensson, t.f. förbundssekreterare på ABF.

I och med förslaget fortsätter regeringen på en sedan tidigare inslagen linje. I vårpropositionen avsattes 30 miljoner kronor till studieförbunden för att ge asylsökande och nyanlända stöd i svenska och samhällskunskap. Detta följdes upp höstpropositionen med löften om ytterligare 50 miljoner kronor under 2016. Nu skjuts alltså ytterligare 75 miljoner till utöver det.

Exakt hur mycket av de nya pengarna som kommer att tillfalla ABF är ännu inte klart. Men Stefan Svensson tror på minst hälften.

– Enligt uppgifter från vår branschorganisation når studieförbunden över 40 000 asylsökanden idag. Vi står för cirka 27 000 av dessa. Utan att vara kaxig så borde vi ju då tilldelas minst hälften av pengarna, säger Stefan Svensson och fortsätter:

– Samtidigt är vi glada för varje resurs vi får. Det är i de här lägena folkbildningen fungerar som bäst. När engagemanget i samhället är högt, samtidigt som vi får resurser att ta tillvara det.

Några nyanställningar inom ABF är det inte tal om i nuläget. I ett första skede ska pengarna istället gå till att stärka upp avdelningar som nått sin maxkapacitet, bland annat Örebro, Jönköping och ABF Norr. Främst genom att arvodera fler cirkelledare.

På sikt vill ABF även inleda ett tätare samarbete med migrationsverket. Förhoppningen är att kunna få mer systematik i samhällsintroduktionen.

– Idag jobbar vi väldigt mycket ad hoc, där behoven finns. På sikt vill vi även bygga en mer planerad verksamhet, säger Stefan Svensson.

I dagsläget har ABF verksamhet med asylsökande på 150 orter i landet.