– Vi vill verka för att H&M-anställda världen över kan organisera sig fackligt och förhandla kollektivavtal. Därför är det viktigt för oss att vara med i UNI:s globala allians för H&M, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels med ansvar för bland annat H&M.

Ulrich Dalibor är chef för Tysklands motsvarighet till Handels, Verdi Retail Sector. Han ser alliansen som absolut nödvändig.
– Vi är förlorare mot multinationella företag om vi inte gör det här. Vi har mycket goda erfarenheter från andra globala nätverk, säger han.

Ulrich Dalibor, Jannika Fahlander och ytterligare fackliga representanter från 16 olika länder, där H&M har butiker, träffas nu i Stockholm. Mötet som pågår i två dagar är början på alliansens arbete. Syftet med alliansen är att skapa ett forum för H&M-anställda över hela världen och att främja fackliga och mänskliga rättigheter.

Handelsnytt var med under gårdagen när de olika ländernas fackrepresentanter utbytte erfarenheter med varandra. Några saker är gemensamma – de otrygga anställningarna, jakten på fler timmar och svårigheten att få tag i rätt person att förhandla med. Men många saker skiljer sig åt. Skillnader i de anställdas anställningsvillkor och fackliga rättigheter är stora. Medan Sverige och Norge beskriver H&M som ett fackvänligt företag är bilden tvärtom i andra länder.
– H&M säger en sak utåt. De finns tillgängliga. De lyssnar. Men inåt visar de ett helt annat ansikte. Ingenting händer. De motarbetar facket. Jag skulle gå så långt som att säga att H&M i Italien är ett fackfientligt företag, säger Sabina Bigazzi, ansvarig för handelsbranschen på det italienska fackförbundet Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi, Handels motsvarighet i Italien.

Hon ger två exempel. För ett tag sedan ville italienska H&M ta tag i frågan om skyddsombud i butikerna. Enligt italiensk lag krävs att företag tar ansvar för detta. Ett bra initiativ av H&M, poängterar Sabina Bigazzi. Men när förhandlingarna började visade det sig att syftet var att begränsa skyddsombudens handlingsutrymme.
– H&M ville ha total kontroll. De ville också att den som är skyddsombud inte är facklig. Vi håller fortfarande på att förhandla om detta.

Sabina Bigazzi berättar vidare att H&M låter facket komma till butikerna och prata. Men så fort facket kommer kallar butikschefen till ett möte där ett alternativ till facket presenteras.
– Den anställde får veta att det är bättre att förhandla direkt med chefen istället för att blanda in facket. Facket får inte vara närvarande vid dessa samtal för att ge sin bild. Budskapet är tydligt, gå inte med i facket.

Att H&M har två ansikten, ett utåt och ett inåt, är det många som vittnar om.
– H&M sparkar inte folk, men anställda erbjuds bättre jobb, högre lön eller andra karriärmöjligheter om de väljer att inte ta fackliga förtroendeuppdrag, säger Ulrich Dalibor från Handels motsvarighet i Tyskland.

I Österrike finns ett domstolsbeslut som säger att den som har en anställningen, där över 50 procent av arbetstiden är i kassan ska ha en viss lön. Efter det har H&M ändrat arbetstiderna för kassapersonalen – ingen jobbar mer än 50 procent i kassan.
– H&M undergräver domen medan de flesta andra stora kejdor faktiskt betalar, säger Sandra Breitender som är ansvarig för internationella frågor på fackförbundet GPA-djp och som representerade H&M-anställda i Österrike.

Från Sverige var H&M:s fackklubb och Handels centralt närvarande under mötet. De poängterade att de har ett mycket bra och långt samarbete med H&M i Sverige.
 – Men det är inte ok att företaget beter sig på ett sätt här och på ett helt annat sätt i andra länder. Därför är det viktigt för oss att vara med i UNI:s globala allians för H&M. Vi vill visa vårt stöd och verka för bättre villkor för butiksanställda världen över, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels med ansvar för bland annat H&M.

Fakta

UNIs globala fackliga allians i H&M

Det övergripande syftet är att förena H&M-anställda över hela världen för att främja fackliga och mänskliga rättigheter. Från Sveriges sida ingår Handels och Unionen. Några av alliansens mål är:

Vara ett forum för utbyte av erfarenheter mellan butiksanställda på H&M världen över, t ex inför kollektivavtalsförhandlingar eller arbetet med att få till kollektivavtal.

Göra det möjligt för H&M-anställda världen över att organisera sig fackligt.

Skapa en konstruktiv dialog med H&M världen över och förhandla fram kollektivavtal på H&M världen över.

Vara på plats när H&M öppnar nya butiker.

Uppnå rimliga levandslöner för alla H&M-anställda

Granska att det globala ramavtal som H&M tecknat med UNI efterlevs.