– Vi tycker att det är bedrövligt. Vi arbetar just nu med att se hur vi ska kunna öka arbetstagarrepresentationen.  För det är en plats som vi måste begära och förhandla fram. Väldigt få företag kommer och frågar om vi vill ha representation i bolagsstyrelsen, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Det är Kommunalarbetaren som har granskat Kommunals fackliga representation i främst privata vårdbolag. Men tidningen har också tittat på den fackliga representationen i stort. 4 procent av företagen inom vård och omsorg har arbets­tagarrepresentanter. Flest arbetstagarrepresentanter har Finans- och försäkringsverksamhet, 41 procent.  I handeln är det 9 procent.

– Det är ju inte bra, men det handlar också om kvalitet. Vi kan inte bara slänga in Kalle i bolagsstyrelsen. Det är en tuff roll att sitta där. Man måste ha ett fackligt nätverk med stöd och kunskap. Annars blir man gisslan, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels.

I dag finns LO-gemensamma utbildningar för dem som sitter i bolagsstyrelsen för arbetstagarnas räkning. Men oavsett kunskap är det ett ensamt jobb. Enligt lag har facket rätt till två representanter, som facket själv måste kräva att få. Trots att lagen säger två är man i praktiken själv. Ofta går en av platserna till arbetarkollektivet och den andra till tjänstemännen.

Ett sätt är att få igång centrala fackliga nätverk på de stora kedjeföretagen. Tanken är att de sedan ska alstra en representant till bolagsstyrelsen.

– Då har de ett nätverk och blir inte så ensamma i den tuffa roll det är att sitta i en bolagsstyrelse, säger Per Bardh.

Kedjeföretagen har funnits ett tag. Varför saknas det centrala fackliga grupper?

– Vi har inte hängt med i utvecklingen. Det är vår utmaning nu och i förlängningen ska vi ha bolagsrepresentanter som är trygga och kunniga, säger Per Bardh.

Handels har också tydliga riktlinjer för de fackliga i bolagsstyrelserna. Det kan exempelvis röra hur höga bonusar och pensionsvillkor arbetstagarrepresentanterna ska godkänna. Men i en granskning Handelsnytt gjorde 2009, visade det sig att endast 1 av 8 stora kedjeföretag följde riktlinjerna. Och i 3 fall reserverade sig inte ens facket mot bonusar på 70 procent. Handels riktlinjer sa då 25 procent. En av arbetstagarrepresentanterna sa då att ”Jag vill på något vis inte ursäkta mig men många beslut är redan fattade när vi ses. Företaget bestämmer.”

 

Fakta

Så ser den fackliga representationen ut

  • Finans och försäkring, 40, 8 procent.
  • Transport- och magasinering, 13, 8 procent.
  • Handel, 8,7 procent.
  • Vård- och omsorg, 4,2 procent.
  • Hotell- och restaurang, 2,2 procent.

Källa: Kommunalarbetaren. SCB.

Fakta

Så funkar arbetstagarrepresentanter

Rätt till plats i bolagsstyrelsen om:
● Företaget har fler än 25 anställda och kollektivavtal.
Väljs av:
● De största facken på arbetsplatserna. Två ledamöter och två suppleanter får väljas. Om det är fler än 1 000 anställda, tre ledamöter och tre suppleanter.
Har de någon makt?
● Sitter på samma villkor som andra styrelseledamöter.
● Har samma rätt till information.
● Har samma rätt att yttra sig.
● Har samma ansvar för ekonomin.
Ekonomiansvar:
● Om företaget förbrukat halva aktiekapitalet så kan styrelseledamöterna bli personligt betalningsskyldiga, om man inte varnat och fått företaget att upprätta kontroll-balansräkning.
Källa: Kommunalarbetaren.