På område efter område kommer häcklarnas påståenden på skam när det internationella samfundet berömmer Sverige och visar sin uppskattning för den av svenska regeringen förda politiken. Den socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström anses vara en av de tio främsta beslutsfattarna i världen år 2015 av den amerikanska tidningen Foreign Policy. 

Samtidigt går Sverige bättre än väntat. Den ekonomiska utvecklingen slår nya rekord och tillväxten av BNP med 3,9 procent är betydligt högre än genomsnittet under de senaste 20 åren. Det så kallade Global Age Watch Index placerar Sverige i topp när man jämför de äldres levnadsvillkor i olika länder. Svensk förskola, med hög kvalitet och god tillgänglighet, är ett föredöme i andra länder.

Trots alla domedagsprofeter går inte Sverige sönder utan vi står starkare än på länge. Antalet sysselsatta ökar medan antalet arbetslösa minskar samtidigt som industrins orderingång ökar. På område efter område visar vi Socialdemokrater handlingskraft och motbevisar alla illvilliga försök till smutskastning av det svenska folkhemmet. 

Även på flyktingpolitikens område kan vi vara stolta. Den rödgröna regeringen skall ha beröm för de insatser som gjorts trots de osolidariska strömningarna i delar av Europa och i vissa grupper i Sverige. Att i humanistisk anda känna empati och göra sitt bästa för att hjälpa människor,  oberoende deras ursprung, i nöd är herdevärt under alla omständigheter.