Tio anställda förlorar jobbet när Coop Forum i Eskilstuna tvingas dra ner på grund av centrala sparkrav från Coop-koncernen.
– Jag kan inte gå in på enskilda ärenden. Men Coop går ju ekonomiskt dåligt och det görs olika lösningar på flera ställen i landet, säger Andreas Isaksson, ombudsman på Handels avdelning i Västerås.

Uppsägningarna går enligt turordningslistan så att de som haft kortast anställningstid sägs upp. På andra håll har Coop dragit ner genom att minska anställningsgraderna för de anställda.
– Vi motsätter oss att man gör så. Det är alltid en svår avvägning när man förhandlar men blir du av med timmar ställs du utanför trygghetssystemen som a-kassan och hjälp till omställning. Allt det som du får som uppsagd, säger Andreas Isaksson.

Handels har stämt Coop i Arbetsdomstolen just på grund av att de dragit ner på arbetstidsmåtten för de anställda på andra butiker. Men i Eskilstuna har arbetsgivaren valt en annan väg. De anställda som inte blir uppsagda behåller sina timmar.
– Ja, här hos oss hade vi för avsikt att förhandla efter laslistan. Det är viktigt att medarbetarna kan leva på sin lön och att man fortsätter känna trygghet och motivation när man går till arbetet. Men det ställer stora krav på schemaplanering och vi blir mer sårbara. Flexibiliteten minskar givetvis också när man som vi, har många heltidsanställda, säger Carina Palm, stormarknadschef.
De som är uppsagda kommer att få hjälp genom ett trygghetsavtal.