Nej SD gör inte alls skillnad på människor. Det är bra att engagera sig mot rasism och främlingsfientlighet, men hur en representant från facket kan uttrycka sig så felaktigt (eller om det är medvetet vilseledande?) kan man fråga sig.

Varför anser du assimilering skulle betyda just ”…att man byter sätt att prata på…lyssna på samma musik… byter åsikter för att passa in eller byter matvanor.” Det är ingen som anser detta så det är oärligt att antyda att SD vill detta, det är rent bedrägligt. Att assimileras till våra förhoppningsvis gemensamma värderingar om allas lika värde, kvinnors och HBTQ’s lika rättigheter, så som SD framför det, är något jag ställer mig bakom, tråkigt om du inte tycks göra detsamma.

Du anmärker på att förra insändaren angett 70 procent av de som kommer är män och rättar det till 80 procent, skulle det vara en mer rättvis fördelning? Oavsett om man anger att Norge vid åldersbestämningar sett att 90 procent av barnen är vuxna över 18, så är det en sned fördelning. Säkert finns det fler kvinnor som behöver hjälp, men inte kan ta sig hit, utan behöver hjälp i närområdet.

Som Hans Rosling visat så skulle samma mängd pengar vi satsar här hjälpa 20 gånger fler där, så det blir ytterligare snedfördelning i att hjälpa endast de som har råd att ta sig hit. Ett land som Libanon kan ta emot många människor (ungefär så många vi kommer att ta emot på fyra år i dagens tempo) eftersom det inte kostar dem något. Människorna där utlämnas åt sig själva och biståndsorganisationers välvilja, vilket inte är fallet här. Och nej, de klarar sig INTE bra här med skyhög arbetslöshet.

SD har under mandatperioden röstat på samma sätt som regeringspartierna i 60 procent av voteringarna, allt annat är lögn.