Nya arbetstidsregler på lager och nya sätt att fördela löneökningar kan bli verklighet från och med april 2016. Förändringarna har sedan 2013 förberetts av Handels och Svensk Handels gemensamma arbetsgrupper (se faktaruta). Nyligen har tre viktiga grupper lämnat sina slutrapporter till förhandlingsledningarna. Innehållet är hemligt, men Handels avtalssekreterare Per Bardh är nöjd med arbetet.

– Vi har levererat det som vi bedömt är möjligt. Vi har belyst frågorna i all deras komplexitet, säger han.

Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel, är också nöjd.

– Med dessa fakta på bordet finns det underlag för ännu mer saklig diskussion i avtalsförhandlingarna.

De många besök som arbetsgrupperna gjort på arbetsplatser har gett utredarna flera ögonöppnare.

– Vi får acceptera att verkligheten inte alltid är som vi tänkt oss. Om fack och arbetsgivare på många arbetsplatser samstämmigt säger A så kan inte vi säga B, säger Mattias Dahl.

Rapporterna innehåller beskrivningar som fack och arbetsgivare är överens om. Hur avtalstexterna slutligen ska utformas avgörs vid vårens avtalsförhandlingar. Där lägger facket och arbetsgivarna fram sina respektive krav på förändringar.

Om man utgår från gruppernas uppdrag skulle det kunna bli störst förändringar inom partihandelsavtalet. Partihandelsgruppens mål har varit att förbereda ett helt nytt kollektivavtal för lager, distribution och distanshandel. Gruppen har bland mycket annat tittat på arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid och inflytande för de anställda. Per Bardh har sagt att det kan vara aktuellt att ompröva dagens fackliga veto över arbetstiderna på lager, under förutsättning att det lokala facket garanteras inflytande i andra former (se tidigare artikel).

En annan arbetsgrupp har sett över alla lönebestämmelser i avtalen för butiker och lager. En tredje har tittat på avtalens skrivningar om hur semesterlagen tillämpas.

Sammantaget innebär arbetsgruppernas arbete att avtalsrörelsen 2016 är ovanligt grundligt förberedd av facket och arbetsgivarna tillsammans.

– Det borde vara möjligt att ta några viktiga steg framåt, både för den fackliga sidan och för arbetsgivarna. Men det är upp till förbundsstyrelsen att bestämma vilka krav vi ska driva i avtalsförhandlingarna, säger Per Bardh.

Mattias Dahl säger så här om det förväntade resultatet:

– Jag tror att vi har möjlighet att nå betydligt längre än om vi inte hade gjort det här jobbet.

Den 27 januari byter Handels och Svensk Handel avtalskrav. Den 1 april ska nya kollektivavtal gör butiker och lager börja gälla.

Fakta

Parternas gemensamma arbetsgrupper

  • Partihandelsgruppen. Har haft uppgiften att förbereda ett nytt avtal för lager, distribution och distanshandel. Viktiga frågor gäller arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid och de anställdas inflytande på ett antal områden. En separat arbetsgrupp om bemanningsfrågan har tidigare lämnat sin rapport till partihandelsgruppen.
  • Lönegruppen. Har sett över alla lönebestämmelser i avtalen för detaljhandel och partihandel och ska ta fram regler för en fungerande lokal lönesättning.
  • Semestergruppen. Ser över reglerna för semester. Det handlar bland annat om hur semesterlagens bestämmelser ska tillämpas vid deltidsarbete.
  • Dessa arbetsgrupper tillsattes 2013 och har nyligen lämnat sina slutrapporter. Utöver dem finns Heltidsgruppen. Den tillsattes 2010 och beräknas bli klar först 2016.