Överenskommelsen innebär att Svensk Näringsliv, LO och tjänstemannaorganisationen PTK satsar 75 miljoner på arbetsmiljöutbildning under tre år. Alla företag som har tecknat TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, för sina anställda kan ansöka om pengar.

Utbildningarna handlar om allt från kemiska hälsorisker till skiftarbete och rehabilitering.

– Det ämne som står högst på dagordningen inom handeln är psykosocial arbetsmiljö. Det har kommit en ny föreskrift och många behöver utbildas. Hot och våld är också högt prioriterat, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Ett av målen med satsningen är att få fler små företag att utbilda sina chefer och skyddsombud. Men Krister Colde är skeptisk till hur dessa ska kunna nås. Handels har redan svårt att få personer på små arbetsplatser att komma på utbildningar.

– Jag tror tyvärr att pengarna kommer att gå till de stora företagen som kanske minst behöver det.  Mindre företagare brukar dra sig för att fylla i blanketter och det är inte heller alla som har kollektivavtal, och då inte heller har tecknat TFA.

Han tycker ändå att det är bra att små företag med dålig ekonomi kan ansöka om pengar. Som det är nu måste företagen enligt arbetsmiljölagen betala om ett skyddsombud ska gå på utbildning.

– Många medlemmar orkar inte kräva att få gå på utbildning även om de har rätt till det. Och det skadar såklart relationen till arbetsgivaren, säger Krister Colde.

Från 1 januari kan företag skicka in ansökan.