– Jag vet inte om vi kan göra något åt avtalsbytet men vi kommer självklart se över möjligheterna., säger Henry Rosendahl, ombudsman på Handels.

Det är inte första gånger en arbetsgivare flyttar sitt lager och låter en entreprenad ta över driften. Resultatet är att de anställda får sämre lön för samma jobb, men arbetsgivarna ett billigare avtal.

Anledningen till Goodtrades flytt är arbetsmiljön. Lagret är slitet och dåligt rustat för verksamheten. Det blir väldigt varm på sommaren, upp till 40 grader. Och tvärtom på vintern, väldigt kallt.
– Den är varken bra för personalen eller varorna, säger Fredrik Waldegren, operativ chef på Goodtrade Scandinavia, som levererar ekologiska, rättvisemärkta och vegetariska produkter till livsmedels- och hälsobutiker.

Dessutom har verksamheten växt ur lokalerna. Sedan starten 2009 har omsättningen fördubblats och antalet anställda gått från 4 till 14 personer. På företagets lagermottagning jobbar 8 anställda varav 4 är fast anställda.
– Lokalen funkade kanske tidigare när företaget var mindre. Men vi behöver nya lokaler nu, säger Fredrik Waldegren.

Bilden delas av Handels ombudsman Henry Rosendahl. De anställda har länge påtalat att arbetsmiljö är bristande och facket har varit på företaget om att de måste ta tag i detta. För nära ett år sedan, i januari, skrevs en handlingsplan. Men slutresultatet är att företaget bestämde sig för att flytta från lokalerna.

Även den nya lokalen ligger i Malmö hamnområde. I samma veva som Goodtrades ledning bestämde sig för att lämna lokalen beslöt de även att lägga ut lagerverksamhet på entreprenad.  Av åtta anställda får fyra får följa med till Akkafrakt, det företag som tar över driften.
– Det är speciella varor vi jobbar med. Det kräver specialkompetens, så det känns tryggt att veta att kunnig personal följer med, säger Fredrik Waldegren.

För de anställda som får följa med blir det bättre arbetsmiljö, men sämre lön. De får nämligen nytt kollektivavtal, som bland annat ger sämre ob-ersättning. Entreprenören har nämligen inte avtal med Handels utan med Transport.
– Jag vet inte om vi kan göra något åt avtalsbytet men vi kommer självklart se över möjligheterna., säger Henry Rosendahl, ombudsman på Handels.

De anställda på Goodtrade sades upp i början av december. Flytten sker den 18 december. Efter det följer en tid efterarbete. Resterande tid av uppsägningstiden är de som inte följer med till nya lagret arbetsbefriade.

Fakta

Sämre ob med Transports avtal

Den stora skillnaden mellan Transports- och Handels kollektivavtal är hur arbetsgivaren kan förlägga arbetet och ob-ersättning.

Med Transports avtal kan arbetsgivare schemalägga dygnet runt utan att förhandla med facket. För morgon 24.00-06.00 och kvällar  18.00-24.00 är ob-ersättningen runt 30 kronor per timme. Medan helger ger runt 60 kronor per timme.

Med Handels avtal kan arbetsgivaren inte schemalägga utanför ramen 07.00 till 18.00 utan att förhandla med facket. Kvällsarbete ger mellan 50 och 70 procent av timlönen Medan arbete på helger och storhelger ger 100 procent av timlönen.

Bakgrund

LO har avgjort flera likande fall

Goodtrade är inte ensamma om att lägga ut på entreprenad och därmed få ett billigare avtal. Men det är inte alltid arbetsgivaren får rätt i att göra så. Det är fackförbunden som bestämmer vilket avtal som ska gälla. Om inte fackförbunden är överens om vem arbetsgivaren ska teckna avtal med får LO avgöra. LO tittar bland annat på vilka kunder som lagerverksamheten och företaget har.

LO har sagt sitt i tre gränsdragningstvister mellan Handels och Transport. Handels vann tvisten om Coop och före detta Lagena. Transport vann gällande tvisten i Aditri i Borås. 2004 föreslog LO att Transport och Handels skulle gå samman för att undvika gränstvister, vilket inte har skett.