Än är det långt kvar till målet att 10 procent av Handels medlemmar ska rösta i valet. På onsdagseftermiddagen hade drygt 7 500 medlemmar röstat, vilket är 4,8 procent av medlemmarna.

Handels avdelning i Helsingborg är hittills den enda som nått 10-procentsmålet.

– Valmöten har hållits på stora arbetsplatser, och särskilt på Icas lager i Helsingborg har många röstat, säger Handels kongressgeneral Daniel Carlstedt.

Av de 25 kandidater som konkurrerar om Helsingborgsavdelningens 11 ombudsplatser kommer sju från Icas lager. Om de anställda på Icalagret röstar på sina arbetskamrater finns risk för stor dominans från en enda arbetsplats bland avdelningens kongressombud.

– Det visar att röstningen har betydelse, kommenterar Daniel Carlstedt.

Handels avdelningar i Halmstad och Örebro närmar sig också målet om 10 procents valdeltagande. Halmstadsavdelningen har arbetat medvetet för att få medlemmar att rösta.

– Ombudsmän, verksamhetsassistenter och förtroendevalda har besökt arbetsplatser och hållit valmöten, säger Katarina Norgren, förste ombudsman på Handels i Halmstad.

Hon hoppas att fler ska ta chansen att rösta på kongressombud före årsskiftet.

– Det är viktigt för kongressens legitimitet att så många medlemmar som möjligt deltar i valet.

Medlemmar som Handels har e-postadress och mobilnummer till kommer att få påminnelser via mejl och sms om att delta i valet senast 31 december. Daniel Carlstedt tycker att alla som har möjlighet ska ta chansen att påverka vilka som ska bestämma om Handels framtid. Han hoppas att målet om 10 procents valdeltagande ska nås, men tittar också på ett närmare mål.

– Vi vill i alla fall överträffa kongressvalet 2011 när vi hade 5,6 procent giltiga röster och många ogiltiga.

Fakta

Kongressvalet

De 250 ombuden vid Handels kongress i april 2016 utses genom val där Handels medlemmar får delta.

Valet pågår mellan 2 november och 31 december.

Röstningen sker elektroniskt genom att man loggar in med hjälp av e-legitimation på Handels kongresswebb: 
www.handels.se/kongress2016.

På vissa arbetsplatser hålls valmöten där man kan rösta. Röstning kan också ske på Handels avdelningskontor.