Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv bjöd in till ett seminarium om konfliktreglerna i ett av riksdagens mötesrum. Reglerna handlar om när facket får, och inte får, ta till strejk. Skiljelinjen mellan parterna var tydlig. Handels vill behålla nuvarande regler. Hotet om strejk leder till att många arbetsplatser har kollektivavtal, menar man.
– Ibland får vi höra att det är för lätt att gå i konflikt i Sverige. Riktigt så är det inte. Att gå ut i strejk är inget man gör lättvindigt, hej och hå vad roligt det här var! Det finns ganska mycket tröghetsregler, bland annat ska vi varsla sju dagar i förväg. I Bryssel är det en folksport att strejka, i Sverige har vi mycket få strejkdagar, sa Susanna Gideonsson, Handels ordförande som fick företräda den fackliga sidan.

Svenskt Näringsliv vill förändra konfliktreglerna i framför allt två hänseenden. 
– Möjligheten att använda sympatiåtgärder borde inskränkas. Sen behövs det krav på proportionalitet mellan stridsåtgärder, syfte, storlek och skada. Vi är inte ute efter att inskränka strejkrätten, men den används alltför vidlyftigt och Sverige har mer tillåtande regler än andra länder, sa Peter Jeppsson, Svenskt Näringslivs vice vd.

Handels påpekade att sympatiåtgärder är viktiga, speciellt för branscher där få är medlemmar i facket. Då blir de starkare. En sympatiåtgärd är när ett fackförbund strejkar för att hjälpa ett annat fackförbund, exempelvis inte tömmer soporna på en butik som är i strejk.

Svenskt Näringsliv tyckte att fackets strejkrätt leder till en maktobalans mellan fack och arbetsgivare. Det leder till för höga minimilöner i kollektivavtalen. Det i sin tur försvårar för så kallade enkla jobb med lägre lön, som inte kräver utbildning. De jobben behövs för att nyanlända och unga ska komma in på arbetsmarknaden, menade han.

Handels kritiserade inställningen om att dessa enkla jobb bara ska finnas i kvinnodominerade yrken, som att vara en extra hjälpande hand inom vården.
– Det är ett rackarns slag mot jämställdheten, sa Susanna Gideonsson.
Mansdominerade branscher som bygg, kan likväl bidra med att sätta en spik och hammare i händerna på folk, menade hon.

Fakta

Under seminariet presenterades boken Ultima Ratio. Bakom boken står Ratio, näringslivets forskningsinstitut. 
Boken jämför de svenska konfliktreglerna med de som gäller i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.
En sak som länderna har gemensamt är att strejkdagarna blir färre.
Unikt för Sverige är bland annat ett grundlagsskydd för strejkrätten.