Forskaren Kristoffer Holm har tillsammans med kollegor på institutionen för psykologi på Lunds universitet studerat vilka olika respektlösa och ohövliga beteenden som inhyrda upplever på arbetsplatsen. Forskarna har delat in upplevelserna i sex olika teman. Vissa sammanfaller med hur fast anställda svarar.

– Men bland just bemanningsanställda sticker två teman ut. Det ena handlar om anställningsotrygghet, att få höra hot om att man inte ska få jobba kvar. Det andra är att känna sig exkluderad, att inte vara en i gänget. Det såg vi även bland dem som varit på samma jobb länge och det förvånade mig, säger Kristoffer Holm.

Med respektlöst och ohövligt beteende syftar forskarna på subtila, negativa beteenden, till exempel ta åt sig äran av andras insatser, sprida rykten, undanhålla information och nedsättande skämt.

– Ohövligt beteende omfattas inte av lagen på samma sätt som mobbing. Men det kan fortfarande vara ett stort problem för dem som utsätts, och det är dåligt för organisationen, säger Kristoffer Holm.

Vid enstaka tillfällen kan det ses som harmlöst, men flera forskare menar att beteenden kan spridas och påverka hela organisationen. Effekterna kan vara mental ohälsa, minskad vilja att stanna kvar på jobbet, försämrad prestation och minskad produktivitet, förlorat engagemang i arbetet och bristande lojalitet.

– Jag hoppas att vår forskning ska kunna förbättra situationen för bemanningsanställda och att folk ska kunna lyfta blicken och granska sin egen arbetsplats. Man kan själv vara en del av det utan att vara medveten om det.

Fakta Sex nyanser av ohövlighet

Forskarna har kommit fram till sex olika teman av respektlöst beteende som bemanningsanställda råkat ut för. Observera att de inte har mätt hur vanligt det är att utsättas för detta.

1. Exkludering från kollegialiteten

Upplevelser av att inte bli sedd, inte vara en fullvärdig kollega, komma i andra hand, tilltalas annorlunda än fast personal, brist på stöd från kollegor och chefer.

2. Undanhålla information eller resurser

Inte få ordentlig introduktion på en ny arbetsplats, förväntan om att konsulten ska ha full kännedom om verksamheten, ingen tjänstetelefon, nycklar, passerkort eller arbetskläder. Stå utanför informationsflödet på arbetsplatsen.

3. Nedlåtande beteenden och nedsättande kommentarer

Skvaller, utskällningar, nedsättande skämt om inhyrda, nedlåtande tonläge och ansiktsuttryck.

4.Ifrågasättande av kompetens och ställa högre krav

Tilldelas de tyngsta arbetsuppgifterna, högre krav än för fast personal, ifrågasättande av deras kompetens för att de är bemanningsanställda.

5. Hota anställningstryggheten

Arbetsgivaren hotar med uppsägning eller omplacering vilket ger en rädsla för att yttra sig om verksamheten. Anställningsformen utnyttjas så att den inhyrda känner att den befinner sig i en unik och låst position mellan arbetsgivare, fack och bemanningsföretag. Svårt att få stöd från facket.

6.Grövre former av negativa beteenden

Hot om fysiskt våld, mobbning, trakasserier och rasism. Dessa rapporter var få till antalet.

Fakta om undersökningen

162 bemanningsanställda från olika branscher, bland annat handeln, har svarat på enkäten. Forskarna har fått hjälp att hitta inhyrda via fackliga organisationer och bemanningsföretag. Rapporten är finansierad av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, och är en del i ett större forskningsprojekt om ohövligt beteende i arbetslivet.