En av de som plockade upp pennan och utryckte sina åsikter i ämnet var Pia Johansson, H&M Online-anställd och vice ordförande på Handels i Borås. Hon tror att ett återinförande av avdragsrätten skulle stärka Handels, och fackföreningsrörelsen i stort.

– Först och främst är det en orättvisa att arbetsgivaren har möjlighet till detta, men inte vi. Sen tror jag är det här ett litet steg på vägen att få unga att gå med och på sikt stärka facket, säger Pia Johansson.

Hur reformen ska finansieras är enlig henne solklart – sänk jobbskatteavdragen som den tidigare regeringen införde.

– Alla förstår inte att vi faktiskt ges en extra månadslön varje år i skattereduktion, pengar som vi får på bekostnad av arbetslösa och sjukpensionärer. Förutom att förbättra deras situation skulle en del av de pengarna istället kunna användas till att göra fackavgiften och a-kassan avdragsgill igen, säger Pia Johansson.

Handelsklubben på S-kansliet har också motionerat om avdragsrätten. Klubbens vice ordförande Henry Pettersson anser att avdragsrätten är extra viktig vad gäller a-kassan.

– Den möjligheten har tidigare funnits under en längre tid och bidragit till att folk gått med. Starka a-kassor är viktigt för socialförsäkringssystemens legitimitet, och starka fackföreningar är en viktig del av den svenska modellen, säger Henry Pettersson och fortsätter:

– Att detta finansieras genom att hyvla på jobbskatteavdraget känns naturligt. Det är också något som jag vet att förtroendevalda i riksdagen har diskuterat.

I motionen skriver ni att avdragsrätt gynnar arbetslinjen. Vad menar ni med det?

– Tanken är ju att a-kassan ska fungera som en omställningsförsäkring som ska ge människor en trygghet mellan jobb. På så sätt underlättar den också rörligheten på arbetsmarknaden.

­– Samtidigt finns det en tydlig ideologisk skillnad gentemot de borgerliga. De anser att ”hungriga hundar jagar bäst”, att otrygghet är en bra drivkraft. Vi tror inte att det är lättare att hitta jobb när man samtidigt måste oroa sig för om man har mat på bordet nästa månad.

Fakta: Avdragsrätten

2007, taxeringsåret 2008, slopades avdragsrätten för fackföreningsavgift och arbetslöshetskassa.

Från och med 2005 var det egentligen inget avdrag som man deklarerade själv, utan en skattereduktion som Skatteverket skötte automatiskt.

För fackavgiften var reduktionen 25 procent av den årliga kostnaden. För a-kassan var reduktionen 40 procent. Avdragsrätten för a-kassa har funnits sedan början av 80-talet, medan möjligheten till avdrag för fackavgift fanns mellan 2002 och 2008.

Sex motioner till Handels kongress rör avdragsrätten för fackavgift och a-kassa.

Källa: Skatteverket/Handels.