– Situationen är allvarlig. Hela verksamheten ska ses över. Men ledningen och styrelsen för Indiska har en plan för att få ett lönsamt företag, säger Fredrik Henriksson, kommunikationschef.

Det är Indiska i Sverige med 75 butiker och nära 400 anställda som i flera år gått med förlust. Bara 2014 gick de back med nära 61 miljoner. Den dåliga julhandeln var droppen som fick bägaren att rinna över och i går, måndag, lämnade Indiska in en ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt.

Men både Indiska och företagsrekonstruktören Kent Hägglund på DLA Nordic ser trots allt ljust på Indiskas framtid.
– Jag skulle aldrig tagit uppdraget annars. Det finns en plan om vässat sortiment och kostnadseffektiviseringar, säger Kent Hägglund.

För de anställda Handelsnytt pratat med är det inte förvånande att kläd- och inredningskedjan går med förlust. Amanda Eriksson jobbade deltid på Indiska under våren förra året. Redan då fanns besparingskrav. Bland annat drogs det in på timmar och de anställda jobbade mer ensamma.
– Att Indiska går dåligt kommer inte som en direkt överraskning tråkigt nog, säger hon.

Att timmar drogs in och att de ensamma arbetspassen blev fler är även Carolina Carlssons erfarenhet. Hon jobbade i en butik i Norrköping fram till förra året. Då hade hon jobbat 14 år på kedjan.
– Det har ju gått upp och ner. Men 2014 blev det jättetydligt att det inte gick bra ekonomiskt, säger hon.

Indiskas plan för ett lönsamt företag är inte bara nytt sortiment. Kläd- och inredningskedjan ska även spara genom att se över hela verksamhetens kostnader. I dagsläget står det klart att det är 8 olönsamma butiker som ska läggas ner. Mellan 40 och 60 butiksanställda berörs (borträknat anställda på huvudkontoret). Lokala fackliga förhandlingar inleddes igår.

På Indiskas huvudkontor är det mellan 20 till 25 personer som berörs.

Fakta

370 anställda i Sverige

Indiska är en familjeägd klädkedja med huvudkontor i Stockholm, produktionskontor i Indien. I Sverige finns 75 butiker, ingen av dem franchise.  Utöver butikerna i Sverige finns 25 butiker i Norge, Finland, Island och Tyskland. Indiska har också en online-butik. Totalt har Indiska 700 anställda. I Sverige runt 370.

Fakta

Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion innebär alltid stora omgörningar för att få bukt med de ekonomiska problemen. Det är tingsrätten som fattar beslut om företagsrekonstruktion. Det är också tingsrätten som utser en så kallad rekonstruktör som ska hjälpa företaget att komma på fötter. En rekonstruktion kan pågå som längst i ett år. Generellt gäller tre månader. Därefter kan man begära om förlängd tid, dock max ett år.