Praktikanterna ska gå bredvid en butiksanställd, som ska fungerar som handledare. Handledaren får en sorts introduktion, men ingen extra ersättning. Däremot har facket fått igenom att de bland annat ska ha insyn i vilka veckor praktiken ska ske och i vilken butik praktikanterna hamnar.
– Exempelvis är det inte lämpligt att en butik som redan har många praktikanter tar emot fler. Och under till exempel sport- och påsklov har vi generellt ett praktikstopp, säger Maria Vängbo, som sitter i Coop Nords centrala fackliga grupp och i bolagsstyrelsen.

Praktikfrågan är inte helt lätt, tycker Maria Vängbo.
– Vi vill ta emot, men samtidigt inte tränga undan riktiga jobb med avtalsenliga löner. Det finns redan i dag en uppsjö av praktikplatser, säger hon.

Praktiken är en del i Coop Nords nya samarbete med Umeå kommuns Sfi-undervisning som inleds nu i februari.
Praktiken är ett sätt att få öva på sin svenska, komma ut i samhället och lära sig yrket, säger Elin Bäckman, som är ansvarig för samarbetet på Coop Nord.

Hon ser ingen risk att Sfi-praktikanterna kommer att tränga undan exempelvis yrkespraktiken eller riktiga jobb.

Sedan tidigare har Coop Nord ett liknade samarbetet i Sundsvall. Här är dock praktiken på fyra veckor. Det är en butik som tar emot praktikanter. När samarbetet inleddes fanns det ingen fackklubb på arbetsplatsen.

Fakta

Start i februari

Coop Nord och Umeå Kommuns samarbete inleds nu i februari. Denna termin kommer runt 7 personer att praktisera på lämplig butik i tio veckor. Denna termin är det fyra butiker i Umeåtrakten som kommer att ta emot praktikanter.

Fakta

Svenskaundervisning och yrkesutbildning i ett

Sfi – Svenska för invandrare – är en utbildning i svenska för de som av olika skäl flyttat eller flytt till Sverige. För att läsa på Sfi ska du vara 16 år, bo i Sverige och sakna grundläggande kunskaper i det svenska språket. Även finska medborgare som bor i Sverige och arbetar i Sverige har rätt att plugga på Sfi.  Yrkesspåret i Umeå skiljer sig från övrig Sfi-undervisning då även praktik ingår. I Umeå kan du välja mellan tre inriktningar – handel, restaurang och vård. Förutom språkundervisning ingår 10 veckors praktik på exempelvis en Coop-butik.