– Vi har blivit bättre på att identifiera och förbereda ärenden, säger Fredrik Glans, ombudsman på Handels och den som håller i rättsfallen.

LO-TCO Rättsskydd är den juristbyrå som anlitas när Handels stämmer arbetsgivare i arbetsdomstol eller tingsrätt. Rättsskyddets jurister driver både försäkringsrättsärenden och arbetsrättstvister. Förra året, 2015, fick medlemmar i Handels totalt 17 miljoner kronor i utbetald ersättning. Året innan, 2014, var summan drygt 8 miljoner kronor.

Det trots att det avslutades färre tvisteärenden under 2015, än 2014, visar Handels egna statistik. En av anledningarna till detta tror Fredrik Glans är Handels nya arbetssätt. 2014 innehåller Steg-utbildningarna som de förtroendevalda kan gå mer juridik och förra året, 2015, utbildades även ombudsmännen.
– Det syns i statistiken. Vi har blivit bättre på att identifiera och förbereda ärenden. Det gäller även ute på arbetsplatserna för det är där som allt börjar, säger Fredrik Glans, ombudsman på Handels.

Det nya arbetssättet märks även i Handels kostnader för rättsskyddshanteringen. De har minskat med 25 procent jämfört med förra året.

Flest ärenden Handels driver gäller arbetsrätt. 102 jämfört med 16 försäkringsrättsärenden – exempelvis arbetsskada. Det flesta arbetsrättsärenden handlar om lönefrågor som inkasso eller tvistiga fodringar. Inkassofrågor är när det inte finns pengar i företaget att betala löner med. Tvistiga fodringar är när arbetsgivaren anser att den anställda inte har rätt till pengarna.

Handels driver till stor del sina försäkringsrättsärenden, vilket kan vara förklaringen till färre sådana ärenden.

Totalt fick alla fackförbunds medlemmar som anlitar LO-TCO Rättskydd 190 miljoner kronor i utbetalda ersättningar. Det är en minskning jämfört med 2014 då 335 miljoner kronor betalades ut. Andra förbund som anlitar LO-TCO Rättsskydd är förutom de 15 LO-förbund där Handels ingår, 10 Saco-förbund och 15 TCO-förbund.

Fakta

Handels ärenden via LO-TCO Rättsskydd

År          Nyanmälda          Avslutade        Ersättning
2015      118                        96                     17,0 Mkr
2014      100                        83                     8,0 Mkr

Under året avslutades 82 arbetsrättstvister och 14 försäkringsrättsärenden.