Svensk Handel vill att lönerna följer industrins märke.
– Det är ett väldigt tufft ekonomiskt läge, som ställer tuffa krav på våra företag. Det är mycket osäkra ekonomiska tider, globalt och i Sverige. Vi har inte heller haft någon inflation så det är reala löneökningar vi pratar om, sa Svensk Handels vd Karin Johansson.
 
Industrifacken kräver 2,8 procents löneökningar. Undantaget 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – som kräver mer, 3,2 procent. Handels vill se lönehöjningar på 750 kronor, motsvarande 3,1 procent.
– Det är oerhört viktigt att industrin som har känselspröten utåt för vilka löneökningar vi klarar av går först, sa Karin Johansson.
 
Inte helt oväntat vill Svensk Handel även frysa ingångslönerna, den lägsta lön en nyanställd kan få. Handels vill att de höjs lika mycket som utgångslönerna, det vill säga med 750 kronor.
– Jag vågar sticka ut hakan och säga att dagens ingångslön för en 19-åring utan erfarenhet på 19 739 kronor är en mycket bra lön, sa Karin Johansson och fortsatte:
160 000 asylsökande förra året, många saknar kvalifikationer. Sverige behöver leverera fler jobb.Därför kräver vi frysta ingångslöner.
 
Svensk Handel vill också införa en helt ny lönemodell som fack och arbetsgivare ska komma överens om.
– Vi vill att hela lönen förhandlas individuellt, inte som i dag där hälften fördelas generellt, sa Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel.
 
Ett nytt partihandelsavtal var också en av de punkter som Svensk Handel lyfte fram. De hoppas kunna leverera ett sådant i avtalsförhandlingarna. En viktig fråga i det är arbetstiderna.
– Arbetsgivare måste kunna schemalägga dygnet runt. Det och ersättningssystemet för det ska regleras i det centrala avtalet, sa Mattias Dahl till Handelsnytt.
 
Då förlorar fackklubben lokalt sin förhandlingsrätt?
– Det tycker jag inte. Jag vill inte se det så i termer av vinnare och förlorare. Man måste se till branschen.
 
Svensk Handel motsätter sig Handels krav på ob på tidiga morgnar
– Det är inte det steget vi vill se i ob-frågan. Ob:et ligger i dag generellt på en för hög nivå, sa Mattias Dahl till Handelnytt.
 
När det gäller heltidsfrågan menar Svensk Handel att det är någonting de och Handels ska jobba för gemensamt.

Fakta

Handels syn på frysta ingångslöner

I frågan om fryst ingångslön står parterna långt ifrån varandra. Facket menar att det inte får den effekt Svensk Handel vill – fler anställs inte för att det blir billigare. Det för att arbetsgivare anställer efter behov, inte kostnad. Dessutom anser facket att frysta ingångslöner leder till ett sämre löneläge i branschen som helhet.