I oktober 2013 fick mannen bötesstraff för två fall av ofredande mot den anställde i 25-årsåldern. Några dagar efter det kom han till Icabutiken där hon jobbar och ställde sig i kön till hennes kassa. Han säger själv att han bara ville reda ut några missförstånd. Den anställde kände sig däremot förföljd. Hon tyckte att kunden var hotfull och han ska ha sagt att det var dumt av henne att hon anmält honom.

Återigen gjorde hon en polisanmälan och i december 2015, två år senare, dömdes mannen i tingsrätten till skyddstillsyn för övergrepp i rättssak och skadestånd på 5000 kronor för att ha kränkt hennes personliga integritet.
 
Handels krävde att butiken hädanefter skulle porta kunden, och vände sig till Arbetsmiljöverket med en anmälan.
– Kunder som anser sig ha större rättigheter än vad de har, det är ett större och större problem. Vanligaste utgången är att den anställde inte orkar jobba kvar, säger Jens Lindström på Handels i Göteborg, ansvarig ombudsman.
 
Han tog dock tillbaka anmälan när butiken kom med en åtgärdsplan.
– All personal ska gå Säker i butik-utbildningen och de ska ha regelbundna personalmöten med fokus säkerhet och arbetsmiljö. Det känns mycket bättre, men problem som har med någons fysiska närvaro att göra är jättesvåra att påverka.

Butiken har gjort klart för kunden att han inte är välkommen, men kan enligt lagen inte förbjuda honom att komma dit. Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel vill se en lagändring.
– Vi tycker att kontaktförbud ska kunna dömas ut för folk som begår brott i butik. Vi behöver kunna skydda vår personal bättre än vad vi kan i dag, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Han berättar att de fall av kontaktförbud i butik som han känner till har sin grund i privata relationer. Förbudet har omfattat till exempel både den utsattas bostad och arbetsplats.
– En domstol kan döma en person till kontaktförbud om det bara är en person som utsätts för trakasserierna, men i en butik är det ofta hela personalen. En matbutik ses näst intill som en allmän plats dit man måste få tillträde för ens överlevnad.
 
Oavsett kontaktförbud. Arbetsgivarens ansvar för utbildning är viktigt, tycker han.
– Man ska utbilda sin personal i hur man ska göra när kunder beter sig illa, har druckit eller är påverkade av droger. Att kunder beter sig hotfullt sker mer eller mindre på daglig basis, säger Per Geijer.