Den förbundsstyrelse som valdes på kongressen 2011 har förändrats kraftigt under perioden. Av de nuvarande tolv ledamöterna är det bara sex som valdes in på ordinarie plats 2011, hälften har kommit in som ersättare efter hand. Styrelsens sammansättning har skiftat, och ett tag fanns en kraftig överrepresentation av män, lagerarbetare och Coopanställda. I dag är snarast arbetarrörelsen överrepresenterad i styrelsen, då två ledamöter jobbar på LO och en på ABF (se faktaruta).

Inför kommande kongress, i april 2016, vill styrelsen införa en ny valberedningsprocess.

Nomineringar till förbundsstyrelse och verkställande utskott (VU) ska börja redan före kongressen. Tidigare har valberedningen enbart varit aktiv under själva kongressen.

– Genom att vi låter avdelningarna nominera ledamöter före kongressen blir valprocessen mer transparent, säger Handels förbundssekreterare Elisabeth Brandt Ygeman.

Kongressens valberedning ska sitta kvar hela kongressperioden. Om en ordinarie styrelseledamot avgår under perioden träder en ersättare in, men bara fram tills förbundsrådet väljer en ny ordinarie ledamot. På så sätt kan valet av person anpassas till den aktuella situationen.

– Vi vill att styrelsen ska spegla medlemskåren. Särskilt när det gäller kön och bransch. Gärna också geografi men det kommer i andra hand, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Den nya processen kräver en ändring i Handels stadgar. Förutsatt att kongressen röstar igenom stadgeändringen så kan det nya sättet tillämpas redan på denna kongress.

En valberedning föreslås väljas av Handels förbundsråd i slutet av februari. Valberedningen väntas sedan uppmana avdelningarna att nominera personer till förbundsstyrelsen och VU. Förslagen ska helst vara inskickade några veckor före kongressen som äger rum i slutet av april, även om nomineringstiden formellt pågår ända tills kongressen har börjat.

– Allt bygger på att först förbundsrådet och sedan kongressen beslutar enligt förslaget. Annars blir det på ett annat sätt, påpekar Elisabeth Brandt Ygeman.

I VU ska en person väljas in efter förste vice ordförande Tommy Tillgren som går i pension. I övriga förbundsstyrelsen har Martin Karlsson från Göteborg meddelat att han inte ställer upp för omval. De andra ledamöterna har ännu inte lämnat besked om de kandiderar eller inte.

Fakta

Handels förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen februari 2016

Personer med namn i fet stil valdes till ordinarie ledamöter vid kongressen 2011. Personer med namn i kursiv stil har kommit in senare under perioden.

Verkställande utskottet:

Susanna Gideonsson, ordförande
Tommy Tillgren, 1:e vice ordf
Linda Palmetzhofer, 2:e vice ordf

Övriga styrelsen:

Melinda Hedström, Skellefteå, Kappahl butik
Marie Söderqvist, Jönköping, Coop butik
Sophia Andersson, Stockholm, LO
Tommie Hägg, Halmstad, Helens rör, lager
Elin Westerberg, Malmö, Coop butik
Martin Ångman, Stockholm, Coop lager
Martin Karlsson, Göteborg, LO.
Per Lilja, Örebro, K-Rauta butik
Rickard Vivallius, Hudikvsvall, ABF.

Ledamöter som ej är valda av kongressen:

Personalrepresentant: Ingrid Anund Jägbro
Ungdomsrepresentant: Johan Lindahl, Halmstad, Retlog lager.