– Det är verkligen jättebra. Fas 3 var förnedrande. Man blev osynlig. Det var en modern institution för dem som behövde sorteras bort ur samhället, säger Wanja Olsson som varit inskriven i Fas 3.

Det var förra regeringen som 2007 införde åtgärden. Den ingick i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden jobb-och utvecklingsgaranti. I stort innebar den att den arbetslösa fick jobb hos en arbetsgivare i utbyte mot att företaget fick 5000 kronor varje månad. Under Fas 3 fick den inskrivna inte ta del av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder som studier. Många fastnade i Fas 3.
– Vem anställer när de inte behöver? Det var bara att ta in en ny Fas 3-are, säger Wanja Olsson.

Under Wanja Olssons Fas 3-period jobbade hon på en second hand-butik i norra Sverige. Hon var med och byggde upp affären som sålde herr-, dam- och barnkläder, glas, tallrikar, vaser, mattor, tavlor och böcker. Wanja Olsson sorterade, tvättade, prismärkte och jobbade i kassan, där hon trivdes bäst. Som vilken butiksanställd som helst.
– Jag gjorde samma jobb som en person som får lön. Det som gjorde det så förnedrande var att arbetsgivaren fick pengar för att liksom ta hand om mig, som om jag inte kunde sysselsätta mig själv, säger Wanja Olsson.

Åtgärden har varit hårt kritiserad. Redan 2011 röstade riksdagen för att Fas 3 skulle stoppas. Men så blev det inte. Inte förrän december 2015. Då beslutade nuvarande regeringen att Fas 3 skulle fasas ut. Nu har det arbetet inletts. Sedan 1 februari ska ingen långtidsarbetslös skrivas in i åtgärden. I stället ska andra arbetsmarknadspolitiska insatser som exempelvis studier erbjudas.

Wanja Olsson är inte längre i Fas 3. Efter många turer godkände kommunen nyligen att hon arbetar med att ta hand om sin sjuka man. För det får hon betalt.
– Jag är en mycket gladare människa idag. Jag har en värdighet, säger hon.

Fakta

Fakta

39 000 människor är i Fas 3

Ingen skrivs längre in i åtgärden. Men det finns de som är i åtgärden i dag och för dem gäller detta.
Fas 3 var sista delen i alliansregeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Åtgärden är för dem som varit utan jobb i 300 dagar eller i 18 månader.
Arbetsgivaren betalar inte lön. Men Fas 3-aren kan få pengar av staten. Den som haft a-kassa som arbetslös får aktivitetsstöd motsvarande 65 procent av den lön som senast låg till grund för a-kasseersättningen. Den som inte haft a-kassa kan söka socialbidrag från kommunen.
Runt 39000 människor är i dag i Fas 3.
31 januari 2018 ska Fas 3 vara helt borta.

I stället för Fas 3 ska långtidsarbetslösa kunna:
Ta yrkesinriktade kurser på folkhögskolor i längst 24 månader. Utbildningarna ska vara riktade mot yrken där det är brist på arbetskraft.
Deltidsstudier vid Komvux, universitet och högskola i sex månader, vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin.
Svenska för invandrare i tolv månader i stället för dagens sex månader.
Studiemotiverande kurser vid folkhögskolor.
Arbetsträning på arbetsplatser.

Sedan tidigare har deltagarna i sysselsättningsfasen också möjlighet till extratjänster i välfärden. En typ av anställning som ska gälla i ett år med möjlighet till förlängning. Det är inte arbetsförmedlingen som placerar personer på tjänsterna.