Två glas vin eller öl vid interna bjudningar. Vid externa festligheter avgör verkställande utskottet vad som är passande. Så kan man sammanfatta Handels alkoholpolicy centralt.

Men att Handels pengar över huvud taget ska användas till alkohol är kontroversiellt. Inför kongressen 2011 väckte frågan en hel del debatt, och sett till motionsskörden inför vårens kongress verkar det inte bli någon skillnad denna gång.

– Jag hoppas att Handels kan bli en föregångare. Om vi som tredje största förbund i LO säger nej vore det en viktig signal, säger Viktor Andersson som är engagerad i lokala ungdomskommittén i Göteborg och som har varit med och motionerat om alkoholförbud.

– Det är en principfråga. Vill man köpa sin egen öl under en fest eller ett möte är det väl en sak, men inga medlemspengar borde användas till alkohol, säger Viktor Andersson.

Även om Handels centralt tillåter alkoholrepresentation finns det lokala avdelningar som valt att gå en annan väg. Hösten 2013 tog Trollhättan beslutet att inte köpa alkohol för medlemspengar. I april året därpå gjorde Göteborgsavdelningen samma sak.

Detta i kombination med rapporteringen kring Kommunal, där det framkommit uppgifter om vidlyftig representation, gör att flera motionärer nu hoppas på genomslag för ett alkoholstopp inom hela Handels.

– Det har till exempel blivit kutym att bjuda på alkohol vid besök från utlandet. Men det är väl inte därför de är här? Och vill man dricka tillsammans så kan man ju göra det efter dagens slut, säger kongressledamoten Marléne Fred, som också motionerat i ämnet.

Även hon instämmer i att frågan är principiellt viktig.

– Skulle du vilja avsätta en viss summa av din lön till någon som du tror gör ett jobb för dig, men där det sen visar sig att de dricker alkohol för pengarna? Ingen skulle svara ja på det, säger Marléne Fred.

Totalt fyra motioner om alkohol och representation har skickats in inför kongressen. Slutdatumet för motioner hade emellertid hunnit passera innan skriverierna kring Kommunal tog fart.

Förbundsstyrelsens svar på kongressmotionerna förväntas komma den 15 februari.

Fakta

Fakta: Alkohol och facken

Enligt en genomgång som tidningen Arbetet gjort är det ovanligt med totalförbud mot alkohol i fackföreningsrörelsen.

Inom LO bjuder samtliga förbund på alkohol. Merparten stannar vid ett par glas vin eller öl, men Pappers, Kommunal, Målareförbundet, Transport, Livs och LO själva bjuder även ibland på sprit.

Mönstret ser snarlikt ut inom tjänstemannarörelsen, med Vision som det stora undantaget. Där är det totalförbud. Skärpningen kom till efter en kritiserad fest i samband med förbundets 75-årsjubileum 2011.

Artikeln tar även upp förbundens totala representationskostnader 2015. Handels siffra landar på 599 000 kronor. Hur mycket av dessa pengar som gått till alkohol redovisas dock inte.

Källa: Arbetet