Ersättning som utgår för arbete på obekväm arbetstid tillfaller i mångt och mycket extra personal, då den ordinarie personalen ofta jobbar under veckorna. Konsekvensen blir att en extra anställd med litet kunnande med lätthet kan tjäna mer och jobba mindre än en sedan länge anställd medarbetare.”

Det är kärnfrågan i en debattartikel som nyligen publicerades i lokaltidningen VLT. Bakom artikeln står en grupp handlare som alla är aktiva i Västerås centrumförening. Företagen verkar inom kläd-, sko-, gym- och frisörbranschen.

Handlarna argumenterar vidare att den höga timlönen innebär att extrapersonalen inte vill jobba mer än 20-30 timmar i veckan, vilket i sin tur blir ett hinder för heltid i handeln.

”Vi skapar extrapersonal med snedvriden bild av arbetslivet.”, skriver artikelförfattarna.

Lösningen på problemet är enligt skribenterna att minska ob-ersättningen på kvällar och helger och att låta ordinarie personal jobba mer helg. En sådan lösning skulle istället öppna upp för mer ansvars-och kunskapstillägg.

Mats Hedgren, chef på Handels i Västerås, tycker att Västeråshandlarnas inlägg skapar onödig irritation i en känsligt förhandlingsläge.

– De påstår att det bara är extrapersonal som får ob, vilket är en myt. Vi har statistik som säger att ob-ersättningen utgör en stor del av inkomsten även hos våra medlemmar som jobbar tillsvidare. Skulle man ändra ob-tillägget skulle det bli ett dråpslag för alla. Jag tycker inlägget är oförskämt, säger han och fortsätter:

– Att de flesta inte vill arbeta heltid är också en myt. Om handlarna skulle annonsera ut heltider skulle de få folk direkt, säger Mats Hedgren.

Svensk Handel har i den pågående avtalsrörelsen valt att inte lyfta ob alls. Istället fokuserar organisationen på att få till frysta ingångslöner.

Hans Tjernström, pressekreterare på Svensk Handel är dock medveten om att ob-tillägget väcker engagemang hos medlemsföretagen.

– Det är ingen hemlighet att ob-frågan ofta kommer upp hos våra medlemsföretag. Men ytterst är det vår förhandlingsdelegation som formulerar våra krav. Tyvärr måste vi prioritera, säger Hans Tjernström.

Handelsnytt har utan framgång sökt Västeråshandlarna för en kommentar.