– Vi vill att det ska bli enklare och smidigare att anställa, framför allt när det gäller personer som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, som nyanlända. Vi vill se förlängda visstidsanställningar och möjlighet till deltid, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Almega Bemanningsföretagen.

De 14 LO-facken ska tillsammans förhandla med Bemanningsföretagen om ett nytt kollektivavtal för de runt 60 000 personer som jobbar som bemanningsanställda. Det gamla avtalet går ut 30 april.

LO vill inte gå ut med vilka krav de har överlämnat till motparten förrän 21 mars då parterna svarar på varandras krav.

– Vi vill skapa bättre ordning och reda, det är så konkret jag kan vara. Det kan handla om förbättringar när det gäller tillgänglighetstid och arbetstider, säger Sören Söderman, ombudsman på Handels med ansvar för bemanningsavtalet.

Fakta

Fakta bemanningsbranschen

Siffror för 2014.

65 500 helårsanställda

134 100 personer jobbar inom bemanning, men i helårsanställningar är det 65 500, eftersom många jobbar deltid.

40 procent är arbetaryrken, resten tjänstemän.

Cirka 600 verksamma företag, varav 503 har kollektivavtal.

De sju största företagen står för 90 procent av branschen.

Handels har 2 000 medlemmar som är bemanningsanställda.

Källa: LO