– Några anställda har drabbats riktigt hårt av neddragningen av timmar. Även arbetsmiljön riskerar att bli dålig, säger Carolina Nilsson, ombudsman i Stockholm.

I januari meddelande kläd-och inredningskedjan Indiska att åtta butiker ska stängas och att mellan 40 och 60 butiksanställda kommer att beröras. Nu är de två sista fackliga förhandlingarna klara.

I Stockholm stängs fyra butiker och fem tillsvidareanställda sägs upp. Utöver det har provanställningar avslutats och vikariat som löpt ut har inte förlängts. Pågående vikariat kommer inte heller att förlängas. Runt 35 anställda har fått nya tjänster i andra butiker, men på färre timmar. Tio personer har tackat nej till de nya tjänsterna, det betyder att de sägs upp. För de andra rör det sig om neddragningar på 1 till 20 timmar i veckan. 

– Vi har påpekat att detta inte är bra. Vi vill att las följs vid arbetsbrist, att anställda sägs upp i stället för att man skär i arbetstidsmåttet. Men när ett företag står under rekonstruktion och riskerar konkurs, om man inte vidtar åtgärder, har vi inte så stort förhandlingsutrymme. Vi har framfört vår ståndpunkt och kommer att bevaka så att exempelvis de som nu drabbas får de timmar som eventuellt kommer att finnas framöver, säger Carolina Nilsson, ombudsman i Stockholm.

Handels är också kritiskt till att butikerna får en mycket slimmad bemanning och att ensamarbetet kommer att öka.
– Vi har påpekat detta och kommer att granska hur det utvecklar sig, säger Carolina Nilsson.

Turordningsreglerna har följts vid neddragningen av timmar. Har det funnits en motsvarande tjänst i en annan butik har den drabbade erbjudits den. Turordningsreglerna ska också följas när nya tjänster eller timmar frigörs.

Även i Sundsvall är förhandlingarna klara. Fyra av sju fast anställda förlorade jobben. Två personer får inte sina vikariat förlängda när de löper ut.
– Det är oerhört tråkigt att Indiska i Sundsvalls centrum lägger ner sin butik och att personal mister jobbet, säger Andreas Hågestam, ombudsman i Sundsvall.

Sedan tidigare har tolv anställda sagts upp i Uddevalla, Töcksfors och Örnsköldsvik.

Fakta

Fakta

De flesta butiker har stängt

Butikerna i Stockholm (Skärholmen, Hornstull och Värtahamnen) har redan stängt. Butiken i Gamla stan stänger i slutet av mars. Alla övriga butiker har stängts. Totalt har ett 70-tal anställda drabbats i hela landet.