Svaret är ja, om företaget inte följer samhällets regler eller vill inordna sig i den svenska modellen. Den går ut på att fack och företag i kollektivavtal gör upp om lön- och anställningsvillkoren för alla anställda i en bransch. Det är en modell som gör att det blir ordning och reda både för de som jobbar och för de som driver företag.  

Eller som förhandlingschefen på Svensk Handel, fackets motpart, säger: ”Alla ska ha avtalsenliga villkor, oavsett om man har bott i Sverige länge, nyss kommit hit, är gammal eller ung. Det ska inte vara skillnad på folk och folk.”
Det är bra att få sig en tankeställare om hur värdefull denna ordning är.
Förhandlingar pågår nu om nytt kollektivavtal för anställda i butiker och på lager som ska börja gälla 1 april. 750 kronors höjning vill facket ha för den som jobbar heltid. Men viktigare än så är kraven på vettiga anställningsvillkor.
I dag har fler än var fjärde anställd i handeln en tidsbegränsad anställning. Och av dessa har hela 80 procent bara tim- och behovsanställningar, ingen trygghet alls med andra ord. Statistiken kommer från SCB och Handels färska rapport om otrygga jobb, som visar utvecklingen från 1990 och framåt.
Flexibelt för arbetsgivaren, förfärligt för de anställda. Att inte vara säker på att kunna försörja sig på jobbet, drabbar så klart den enskilde individen. Men arbetsmiljön påverkas också av slimmad bemanning och konkurrens arbetskamrater emellan om timmar. Det visar till exempel den enkätundersökning med skyddsombud som ingår i Handels rapport.  

En orsak till de otrygga anställningarna är lagen om anställningsskydd, las, och anställningsformen allmän visstid som kom 2007. Att få den att försvinna är en politisk fråga som riksdagen måste besluta om.
Men så till det fina i kråksången – i ett avtal mellan två parter går det att bestämma nåt annat. Och inför förhandlingarna om handelns kollektivavtal ligger förstås frågorna om anställningstrygghet på bordet. Fackets krav är att allmän visstid ska bort. I handelns kollektivavtal ska stå att här tillämpar vi inte allmän visstid, så som den formuleras i lagen om anställningsskydd, las.
Lätta krav är det inte, men det är dags att sätta ned foten. Och allt kan hända i förhandlingar. Följ oss här på handelsnytt.se så får ni se hur det går.